ITK-webinaarit

‹ Takaisin

Menneet tapahtumat

 • Miksi opettajien ja teknologiayritysten maailmat eivät kohtaa?
  23.3.2017 klo 15:30-16:00
  tutkija Linda Helistö, Tampereen yliopisto

  Webinaari yhteisöllisestä innovaatioista opetusteknologiassa, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Miten tuotekehitys ja pedagogiikka saadaan yhdistettyä oeptusteknologian kehityksessä.

 • MOK - ei mikään moka vaan innostavaa oppimista
  23.3.2017 klo 15:00-15:30
  Kaisa Honkonen, ATS2020, Tampereen yliopisto

  Webinaarissa pohditaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja sähköisten portfolioiden merkitykseen oppimiselle.

 • Taito oppia - pedagogisen suunnitteluosaamisen systeeminen kokonaiskuva
  23.3.2017 klo 14:30-15:00
  Anne Rongas, ATS2020, Tampereen yliopisto

  Webinaarissa käydään läpi miksi systeemista suunnittelumallia tarvitaan juuri nyt ja miten tämä kytkeytyy arvioinnin monipuolistamiseen.

 • Yhdessä ollaan enemmän - yhteisöllinen digitaalinen sisällöntuotanto
  23.3.2017 klo 14:00-14:30
  Marja-Leena Bilund ja Mari Muinonen, Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli

  Mitä on oppilaiden yhteisöllinen digitaalinen sisällöntuotanto; miten yhteisöllinen digitaalinen sisällöntutotanto ilmenee oppilaiden puheenvuoroissa ja miten tilannetaju ja tahdikkuus liittyvät digitaaliseen sisällöntuotantoon.

  Webinaarissa esitellään lisäksi Minecraftilla toteutettua Egypti -projektia ja Dokkinolle tehtyä Yhdessä! projektia.

 • Mediametkaa! Alakoululaisen matka monilukutaitoon
  16.3.2017 klo 15:30-16:00
  Kaisa Myllylä, Mediakasvatuskeskus Mediametka ry

  Mediakasvatuskeskus Metka ry yhdessä Clanedin kanssa tarjoaa opettajalle digitaalisen materiaalia mediakasvatuksen tueksi alakouluun.  
  Claned-alusta on digityökalu käänteiseen oppimiseen ja sisältää monipuolista sisältöä opetuksen tueksi. Videot,valokuvat, chat-ominaisuus ja oman oppimispolun rakentaminen luovat helppokäyttöisen kokonaisuuden erilaisten teemojen käsittelyyn. 

 • Kohtaamisia pelimaailmassa
  16.3.2017 klo 15:00-15:30
  Timo Järvenpää, Hämeenkylän koulu, Vantaa

  Kouluista löytyy oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita peleistä, teknologiasta ja niiden opettamisesta toisille oppilaille sekä opettajille. Hämeenkylän koulun OppilasAgenteille tarjottiin mahdollisuutta lähteä opettamaan näitä taitoja myös ikäihmisille. Pelipilotti toteutettiin yhteistyössä läheisen Pähkinärinteen palvelutalon sekä ikäihmisille suunnatun LähiVerkko -projektin kanssa.

 • MOOC kuudessa tunnissa!
  16.3.2017 klo 14:30-15:00
  Miia Törmänen, TAMK

  Webinaarissa käydään läpi AgileAMK-mallin rakenne ja keskeiset periaatteet. Luodaan myös katsaus Uutta avointa energiaa -hankkeessa kehitettyihin laatukortteihin ja suomalaisen MOOCin erityispiirteisiin. Webinaari pohjustaa workshop-päivää ja se on suunnattua opettajille ja verkkokurssien kehittäjille.

 • Kolme näkökulmaa AgileAMK -malliin
  16.3.2017 klo 14:00-14:30
  Verkkopedagogiikan lehtori Leena Paaso, OAMK

  Kolme näkökulmaa AgileAMK-malliin -webinaarissa käydään läpi AgileAMK-mallia case esimerkin kautta. Webinaari toimii taustana foorumiesitykselle, jossa kerrotaan AgileAMK-mallin käytöstä opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan näkökulmasta.

 • Eye tracking in the classroom: A gaze-enabled reading aid
  9.3.2017 klo 15:30-16:00
  Howell Istance, University of Tampere
 • Opettajan verkkoympäristöoppi: Suomenkieliset MOOC-ympäristöt testissä
  9.3.2017 klo 15:00-15:30
  Esko Lius, Omnia
 • Rohkaisua verkko-opettajuuteen ammattikorkeakoulussa
  9.3.2017 klo 14:30-15:00
  Tuija Marstio, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Laula arvosi
  9.3.2017 klo 14:00-14:30
  Topi Turunen, Perho Liiketalousopisto

  Musiikin avulla on mahdollista virittäytyä tunnelmaa. Näin tekevät muun muassa huippu-urheilijat, jotka kuuntelevat voimakappaleita ennen suoritustaan.
  Etätyöntekijöiden on samoin mahdollista virittäytyä musiikin avulla yhteiselle taajuudelle, ja täten jakaa työlle määritetyt yhteiset arvot.
  So open up the Spotify and I will clarify.

 • Tuutoropettajana perusopetuksessa. Kokemuksia ja vinkkejä
  2.3.2017 klo 15:30-16:00
  Suomen digiosaavin opettaja Mari Orkola, Seminaarin koulu, Hämeenlinna
 • Kiihdytyskaista matikkapelien käyttöönottoon
  2.3.2017 klo 15:00-15:30
  Akatemiatutkija Kristian Kiili, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Koulun ja yritysten yhteistyön oppimispelikirja
  2.3.2017 klo 14:30-15:00
  FT Tapani Saarinen, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
 • Vapaa-ajalta luokkahuoneeseen-pelit opetuskäytössä
  2.3.2017 klo 14:00-14:30
  COO & Edu Director Mikael Uusi-Mäkelä, 5 More Minutes LTD
 • Opeka, Oppika ja Ropeka - tulevaisuuden tekijöiden näkymät esiin
  16.2.2017 klo 15:00-15:30
  Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto
 • Työn muutos haastaa - miten koulutus vastaa?
  16.2.2017 klo 14:30-15:00
  Digiosaamisen vauhdittaja Merja Sjöblom ja Ajatuspajan takoja Katri Tanni, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

  Miten digitalisaatio on muuttanut opetusalan työtapoja? Webinaarissa käsitellään teemaa yhdessä työn muutoksen ja opetusalan asiantuntijan kanssa.

 • Koulujen digitalisoituminen - uhka vai mahdollisuus työhyvinvoinnille?
  16.2.2017 klo 14:00-14:30
  Tutkija Antti Syvänen, Tampereen yliopisto

  Webinaari taustoittaa tulevaa ITK2017-konferenssin saman aihepiirin teemaseminaaria. Opettajien opetussuunnitelman mukainen sähköisten välineiden käyttö on lisääntynyt nopeasti ja tähän työympäristön muutokseen opettajat reagoivat eri tavoin. Tässä webinaarissa esitellään Opena-hankkeen esikyselyn tuloksia opettajien kokemasta teknostressistä; sen syistä ja mahdollisuuksista hallita teknologian tuomaa kuormitusta.

 • Uusi peruskoulu -ohjelma
  3.11.2016 klo 14:00-14:30
  Projektipäällikkö Olli Vesterinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Uusi peruskoulu -ohjelma on osa perusopetuksen uudistamisen kärkihanketta. Webinaarissa käydään läpi ohjelmaa, sen toimeenpanoa ja ajankohtaisia asioita kuten Opetushallituksessa avatut avustushaut tutoropettajille ja kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

  Projektipäällikkö Olli Vesterinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Luodaan parasta osaamista maailmaan - yhdessä opettajankoulutusta kehittämään!
  27.10.2016 klo 14:00-14:30

  Luodaan parasta osaamista maailmaan - yhdessä opettajankoulutusta kehittämään!
  Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • ITK2017 – tuulettaa! Uusia mahdollisuuksia jakaa ja kokea uudistuvan koulutuksen mahdollisuuksia ja haasteita!
  13.10.2016 klo 14:00-14:30

  Avaussanat: Mitä uutta ITK2017 tarjoaa? 
  ITK-konferenssin johtaja: Jarmo Viteli

  Monipuolinen ja monikäyttöinen e-portfolio
  Tutkija / opettaja Anne Rongas (esitysaineisto ja linkki) ja luokanopettaja / FT Juho Norrena (esitysaineisto)

  Webinaari tallennetaan ja tallenne julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

 • Pelillisestä oppitunnista koulutusviennin tuote
  31.3.2016 klo 15:30-16:00
  Pirjo Suhonen, SAMK
  Opetusvideot, peli ja pedagogiikka toimivat yhdessä tehokkaana ja motivoivana apuna matematiikan opetuksessa. Koulun digitalisaatioon ja koulutusvientiin ei ole hyödyllistä lähteä "rauta" edellä, vaan lähtökohtana tulisi olla inhimillinen vuorovaikutus sekä pedagogia ja niiden tekeminen näkyvämmäksi osaksi teknologisia ratkaisuja. 
   
 • Palautetyökalu kieltenopetuksessa
  31.3.2016 klo 15:00-15:30
  Juhana Nieminen, Finned Oy
 • Kaikkialla oppii
  31.3.2016 klo 14:30-15:00
  Juha Paananen ja Heidi Räihä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
  Kaikkialla oppii -hankkeessa lähdetään luokasta ulos oppimaan. Käytössä ovat erilaiset fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, ja tavoitteena on rakentaa mallia lukio-opiskelun toteuttamiseksi kaikkialla oppii -periaatteen mukaan.
   
 • Juosten kouluun - oppiminen on seikkailu
  31.3.2016 klo 14:00-14:30
  Vuoden 2015 TVT-opettaja Marja-Leena Bilund, Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli
  Miksi koulu kyllästyttää? Miksi etenkään pojat eivät viihdy koulussa?
  Miten koulusta saadaan innostava paikka? Miten oppilaiden piilotettu osaaminen  otetaan käyttöö? Miten voitaisiin yrittää estää syrjäytymistä muuttamalla oppimista?
   
  Näihin kysymyksiin yritämme vasta oppilaideni kanssa webinaarissa. Paikalle tulee kanssani kuusi 6. luokan  oppilasta keskustelemaan omista koulukokemuksistaan ja ideoistaan oppimisen tekemisestä innostavaksi kokemukseksi.
   
  Webinaarin esiintyjänä vuoden 2015 TVT-opettaja Marja-Leena Bilund.
   
   
 • Ihmisen ja teknologian murroksellinen suhde
  10.3.2016 klo 14:30-15:00
  Ville Venäläinen ja Kari. A. Hintikka, Otavan Opisto
  Webinaarissa tarkastelemme Vernor Vingen neljää tulevaisuuspolkua teknologisesta singulariteetista, miten ihmiset ja koneet oppivat toisiltaan, toimivat yhteistyössä tai voivat asettautua kilpailutilanteeseen.
   
 • Tartu Liaaniin ja hyppää someviidakkoon
  10.3.2016 klo 14:00-14:30
  Heli Brander, Liaani - sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa ESR-hanke
  Webinaarissa esittelemme Liaani-hankkeen sekä sen ”mission” nivelvaiheissa olevien nuorten palvelujen kehittämisessä. Samalla haastamme sinut jo ennen ITK:n innovaatioworkshoppia pohtimaan mitä tarjottavaa sosiaalisen median lempisovelluksillasi voisi olla nuorten osallisuuden, työelämätaitojen, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemisessa.
   
 • DIY koulussa: Avaimia digitaalisen kompetenssin kehittämiseen
  3.3.2016 klo 14:30-15:00
  Paula Vaskuri, Kerttuli Saajoranta, Matti Mikkonen, Terho Granlund, Antti Peltonen, Mikko Ojala ja Terhi Ylöniemi, Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus TOPIK ja Oulun normaalikoulu
  DIYLab on EU-rahoitteinen projekti, jossa oppiminen jätetään oppijan käsiin ja opettaja vetäytyy taustalle. Tarkoituksena on monialaisin kokonaisuuksin saavuttaa laaja-alaisia taitoja. Webinaarissa kerrotaan, millainen on DIY-filosofia koulussa ja miten se on käytännössä onnistunut? Hankkeen www-sivu: http://diylab.eu/
   
 • Koodiaapinen tulee taas
  3.3.2016 klo 14:00-14:30
  Tarmo Toikkanen, Aalto-yliopisto

  Jo satoja opettajia on koulutettu ohjelmoinnin opettamisen pedagogisiksi ammattilaisiksi Koodiaapinen-MOOCissa. Uusi verkkokurssi on alkanut, vielä ehdit mukaan. Kerromme, miten Koodiaapinen-MOOC toimii, keille se on tarkoitettu ja mitä ja miten siinä oppii. Lisää aiheesta ja paljon muuta koodauksen opetukseen liittyvää ITK:n teemaseminaarissa "Koodin viemää", 14.4. klo 13.15.

  Avaa webinaaritallenne

 • Tutkijatapaamisen tulevia helmiä – mitä uutta tulossa tutkimuksen alueella koulutuksen ja oppimisen digitalisaatiosta?
  18.2.2016 klo 15:00-15:30
  Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto

  Tässä esityksessä katsaus tulevaan ITK-tutkijatapaamiseen ja millaisia uusia tutkimushankkeita on käynnissä ja mitä niissä on jo havainnoitu.

  Avaa webinaaritallenne.

 • Opi koodaamaan pelillisin menetelmin – peliajattelun, pelisuunnittelun ja ohjelmoinnin webinaari
  18.2.2016 klo 14:30-15:00
  Pekka Qvist, Turun ammattikorkeakoulu

  Koodaaminen tulee. Oletko valmis?

  Ohjelmoinnin sisällyttäminen opetussuunnitelmaan 2016 on saattanut aiheuttaa monenlaisia tunteita, innostuksesta hämmennykseen ja epävarmuuteen. Kuinka opettaja voi ymmärtää saatikka hallita koodamista ja kyetä viestimään aiheesta nuorille diginatiiveille. Koodaus ja ohjelmointi eivät ole mystisiä salatieteitä, eikä liiemmin ylitsepääsemätön aihe juuri kenen tahansa oppia.

  Webinaari edeltää ITK-päivien aikana toteutettavaa workshoppia (http://www.itk.fi/2016/ohjelma/workshop/256), ja tarjoaa esitietoja, materiaalia ja lähteitä tukemaan workshop-päivän aikana käsiteltäviä teemoja. Webinaarissa keskitytään erityisesti siihen, kuinka tuoda koodausta koulun arkeen mielekkäällä ja motivoivalla tavalla, ja esitellään ensimmäisiä tuloksia kevään 2016 aikana Turun AMK:n ja Raision kirjaston yhteistoimin toteuttamasta 8-luokkalaisten pelikoodauspajojen sarjasta.

  Diginatiivin kommenttina: ”Koulupäivien pitäisi aina olla tällaisia!”

  Webinaariin osallistuminen ei edellytä jatkossa ITK-workshoppiin osallistumista, vaan kaikki ovat tervetulleita, mutta nämä kaksi kokonaisuutta tukevat erinomaisesti toisiaan.

  Avaa webinaaritallenne.

 • Hyvinvointiteknologiaa oppimassa - oppimisympäristö osallistavana toimintaympäristönä
  18.2.2016 klo 14:00-14:30
  Teija Räihä, Etelä-Savon Koulutus Oy

  Esityksessä esitellään HYTEKS -hanketta (2015-2016), jonka tavoitteena on kehittää hyvinvointiteknologian opetusta ja oppimista ammatillisessa oppilaitoksessa. Keinoina käytetään design-suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP) ja oppimisympäristön laajentamista osallistavaksi toimintaympäristöksi luomalla moderni ja kodinomainen hyvinvointiteknologinen oppimisympäristö. Tavoitteena on lisätä eri ammattiin opiskelevien moniammatillisia ja monialaisia toimintavalmiuksia ja siten edistää hyvinvointiteknologian osaamista myös työelämässä. HYTEKS -hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

  Avaa webinaaritallenne.

 • Pelillistämisestä ja analytiikasta apua infoähkyyn
  27.10.2015 klo 14:00-14:30
  Tutkija Harri Ketamo

  Esityksessä nostetaan esiin pelillistämisen ja oppimisen analytiikan keinoja, joiden avulla voidaan esittää suuria informaatiokokonaisuuksia motivoivalla ja oppijan kokonaisymmärrystä edistävällä tavalla.

  Avaa webinaaritallenne

 • Koodaus tulee kouluun, tuleeko kaikista ohjelmoijia?
  20.10.2015 klo 14:00-14:30
  Tarmo Toikkanen, researcher

  Ensi syksynä luokanopettajien tulisi opastaa oppilaat ohjelmoinnin pariin. Millä eväillä, miksi ja miten? Tarmo Toikkanen on mukana rakentamassa Koodiaapista, joka tarjoaa opettajille oppaita, aineistoja, esimerkkejä, valmiita luentosuunnitelmia sekä 6 viikon verkkokurssin (johon vielä ehtii mukaan 24.10. mennessä). Koodaaminen tulee, se on selvää, mutta sen voi tuoda opetukseen monilla eri tavoilla. Väitämme perustellusti, että koodaaminen voi olla ratkaisu monen oppilaan motivaatio-ongelmiin, koska koodaamalla päästään kiinni pelillistämisen periaatteisiin. Koodaus tarjoaa uusia mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun, loogisen ajattelun harjoitukseen ja ongelmanratkaisutaitojen treenaamiseen - kaikissa oppiaineissa.

  Esitysaineisto pdf-muodossa. 

   

 • Uudistunut ITK'16 yllättää
  6.10.2015 klo 14:00-14:30
  ITK -konferenssin johtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto
  ITK2016 odottaa sinun ehdotuksiasi. Call for Papers (CFP) on käynnissä ja toivomme sinulta puheenvuoroehdotuksia esityskategorioihin: workshop, foorumi, teemaseminaari, posteri, PechaKucha tai tori.
  Konferenssin johtaja Jarmo Viteli kertoo tiistaina 6.10 klo. 14.00 alkavassa webinaarissa lisää uudesta ITK:sta ja siitä miten teet voitokkaan ehdotuksen esityksestäsi. Webinaarihuoneeseen tästä
   
  Tervetuloa mukaan!
 • Sähköiset oppimateriaalit - kustantajan ja opettajan ilo?
  19.3.2015 klo 15:00-15:30
  Vesa Linnanmäki, Tiera ja Teuvo Sankila, Otava
 • Sähköiset ylioppilaskirjoitukset - missä mennään?
  12.3.2015 klo 15:00-15:30
  Matti Lattu, Digabi
 • Oppiiko peleistä muuta kuin pelaamaan
  5.3.2015 klo 15:00-15:30
  Harri Ketamo, SkillPixels
 • Educloud
  19.2.2015 klo 15:00-15:30
  Jarkko Moilanen, OKM
 • Cyber -learning - Piilaakson eväitä ITK:n iloksi
  12.2.2015 klo 15:00-15:30
  Jarmo Viteli, TRIM
 • Mobiilisovellukset aktiivista kansalaisuutta tukemassa
  3.11.2014 klo 13:00-13:45
  Mika Sihvonen ja Miikka Sipilä, Tampereen yliopisto
  ITK-webinaari toteutetaan yhteistyössä AKTIIVI Plus -hankkeen kanssa.
 • KINOSTE-osaamiskartoitus - tulokset ja loppuraportti
  28.10.2014 klo 15:00-16:00
  Teemu Rauhala, Erika Tanhua-Piiroinen ja Heikki Sairanen, TRIM
   
  Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksessa toteutettiin kevään 2014 aikana kirjastojen tieto- ja viestintäteknisiä osaamisia koskevan työkalun pilotointi. Pilotointiin osallistuivat Helsingin, Hämeenlinnan, Joensuun, Lahden, Tampereen ja Rovaniemen kaupunginkirjastot sekä HAMK:n kirjasto.
   
  Tule kuulemaan pilotin tulokset ja loppuraportti webinaariin!
 • My Data
  21.10.2014 klo 15:00-15:45
  Antti Poikola, Open Knowledge Finland
  ITK-webinaari toteutetaan yhteistyössä AKTIIVI Plus -hankkeen kanssa.
 • Suoraan ja avoimesti. Puhetta opettajien tulevaisuuden osaamisesta!
  13.10.2014 klo 14:30-15:15
  Jouni Kangasniemi, OKM
  ITK-webinaari toteutetaan yhteistyössä AKTIIVI Plus -hankkeen kanssa.
 • ITK2014 Pedagogiikka palaa!
  3.4.2014 klo 14:00-14:45
  Jarmo Viteli, Jorma Saarinen
  ITK2014 update - tule kysymään ja kuulemaan, mitä ITK2014-konferenssissa on luvassa!
 • MOOCit ja niiden lisäarvopalvelut
  27.3.2014 klo 14:00-15:00
  Harri Ketamo, vanhempi tutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

  MOOC alustat ovat keskittyneet opetuksen jakelun ja joukkoistamisen tehokkuuteen. Oppimisen kannalta tärkeää lisäarvoa voivat tuottaa mm. erilaiset oman osaamisen näkyväksi tekevät sovellukset tai esimerkiksi ulkopuoliset tutorointipalvelut. Esityksessä avataan ajatusta siitä, miten avoimen MOOC alustan ympärille voitaisiin saada koko toimialaa hyödyttävä ekosysteemi.

 • Koulutuksen pilviväylä
  20.3.2014 klo 14:00-15:00
  Jarkko Moilanen ja Thomas Vikberg, OKM

  Pilviväylä(työnimi) on Opetus- ja kulttuuriministeriön projekti suomalaisen koulutuspilvipalvelun toteuttamiseksi. Pilviväylästä kehitetään kokonaisvaltainen edutech-ekosysteemin kohtaamis- ja vuorovaikutuspaikka verkossa. Se on paikka, jossa oppilaiden, opettajien ja palveluntuottajien muodostama vertaisverkosto toimii ja vaikuttaa tulevien pedagogisten käytänteiden luomiseen ja levittämiseen. Palvelun avulla koulut saavat käyttöönsä parhaat ja uusimmat digitaaliset oppimateriaalit ja sovellukset. Webinaarissa kerromme tarkemmin mistä pilviväylässä on kyse, millä menetelmillä teemme ja mikä on tekemisen aikataulu.

  Osallistuminen webinaariin tapahtuu Adobe Connect (AC) -verkkokokousympäristössä.

  Osallistuminen on maksutonta ja kaikille avointa. 

  Ilmoittautuneet saavat tarkan verkkokokoushuoneen osoitteen ja osallistumisohjeet sähköpostiinsa ilmoittautumisen jälkeen ennen webinaarin alkua

 • ”Tarvitsevatko opettajat myös omaa pedagogiikkaa? - Motivaatiota, edistymistä ja kipupisteitä”
  6.3.2014 klo 14:00-15:00
  Jouni Kangasniemi, OKM Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto
  Muista täyttää osallistujatietolomake webinaaritilassa!
 • Juhlaseminaari ilmiöpohjaisuudesta ja e-oppimisesta
  3.2.2014 klo 13:00-15:00
  Leena Vainio, Anne Rongas, Jarmo Viteli
  Virittäydy ITK-tunnelmaan!
   
  eOppimisen tärkeys: HAMKin johtoryhmän tervehdys. (15min) 
  eOppiminen: Leena Vainio, Omnia (30min)
  Ilmiöpohjaisuus: Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry (30min)
  ITK:n terveiset: Jarmo Viteli, Hämeen Kesäyliopisto (15min)
  Keskustelua
   
  Juhlistamme webinaarissa Leena Vainion pitkää ja merkityksellistä panosta e-oppimisen saralla.
  100 ensimmäistä mahtuu mukaan. Tervetuloa!

   

 • ITK2014 nuotiopiiri
  28.10.2013 klo 17:00-18:00
  ITK-konferenssin johtaja Jarmo Viteli ja projektisuunnittelija Anne Rongas Suome eOppimiskeskus ry , AVO2 –hanke, Sometu

  - Tule kuulemaan viime hetken vinkit hyvän ITK -ehdotuksen tekemiseen, konferenssin johtaja Jarmo Viteli

  - Konferenssiosallistujien oma ääni kuuluviin, oman osaamisen hyödyntäminen ja näkyväksi tekeminen; case Sometu –verkoston ITK2014 suunnitelmat,  projektisuunnittelija Anne Rongas Suome eOppimiskeskus ry , AVO2 –hanke, Sometu –verkoston veteraani

 • Ensiaskeleita helppokäyttöisiin lisätyn todellisuuden tuotantovälineisiin
  26.3.2013 klo 14:00-15:00
  Asiantuntijana projektitutkija Joanna Kalalahti, Tampereen yliopisto
  Opetussovellusten ja -sisältöjen toteuttaminen lisätyn todellisuuden mobiiliselaimiin onnistuu helposti ilman teknisiäkin taitoja.

  Opetussovellusten ja -sisältöjen toteuttaminen lisätyn todellisuuden mobiiliselaimiin onnistuu helposti ilman teknisiäkin taitoja. Sisältöjä voivat tuottaa niin opettajat kuin oppilaat ja opiskelijatkin. Tule kuulemaan ja saamaan virikkeitä, miten itse voit hyödyntää niiden mahdollisuuksia opetuksessasi!

   

 • Opeka - OPEKA - analysoi ja kehitä koulusi opetusteknologian käyttöä
  13.3.2013 klo 14:00-15:00

  Opeka - analysoi ja kehitä koulusi opetusteknologian käyttöä. Webinaarissa esitellään maksutonta Opeka -palvelua, jonka avulla opettajat ja koulut voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön tasoa ja käyttää arviointitietoa koulunsa tvt-suunnitelussaan. Palvelu koostuu osaamis- ja opetusteknologiakartoituksista, joiden pohjalta koulu tai kunta saa erilaisia raportteja, analyysejä ja vertailutietoja.

  Opekan on ottanut syksyllä 2012 lähes 2400 opettajaa ympäri Suomen ja käyttö lisääntyy koko ajan. Opekaa on uudistettu alkuvuodesta valtakunnallisen asiantuntijatiimin voimin. Uudistunut palvelu tarjoaa kouluille myös pitkäjänteisempää historiatietoa, jolla voidaan seurata koulun kehitystyön tuloksia vuosittain.

  Tule kuulemaan ja keskustelemaan palvelusta, miten se voidaan ottaa käyttöön.

   

   

   

 • Avoimet oppisisällöt: herkkuja nettiviidakosta?
  21.2.2013 klo 14:00-15:00
  Asiantuntijana projektisuunnittelija Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry
  Anne Rongas esittelee avoimia oppisisältöjä ensimmäisen ja toisen asteen opetuksen näkökulmasta. Esityksessä tuodaan esille myös kriittisiä näkökantoja.

  Meillä ja maailmalla on viime vuosien aikana lisääntynyt erilainen avointen oppisisältöjen tuottaminen ja julkaiseminen. Avoimiin oppisisältöihin liittyy monia kysymyksiä, kuten tekijänoikeudet, laatu, korvaukset tekijälle, löydettävyys, luotettavuus ja päivittäminen.

   

 • 12 asiaa, joita et tiennyt tekijänoikeuksista
  14.2.2013 klo 14:00-15:00
  Tutkija Tarmo Toikkanen, Aalto yliopisto

  Tekijänoikeudet koskettavat meitä kaikkia, myös opetuksessa. Vanhentuneet tekijänoikeuslain pykälät ovat välillä absurdin rajaavia, välillä taas yllättävät sallivia. Tässä webinaarissa käydään läpi konkreettisesti 12 tekijänoikeuden osa-aluetta, jotka ovat käytännössä tärkeitä opetuksessa ja joita useimmat opettajat eivät entuudestaan tunne. 12 asiaa, joita et tiennyt tekijänoikeuksista

   

 • ITK-webinaareja tulossa taas ensi syksynä!
  30.11.-0001 klo 00:00-00:00

  Kevään 2016 ITK-webinaarien tallenteet löytyvät kohdasta "Menneet tapahtumat". 

 • ITK-webinaareja tulossa taas ensi syksynä!
  30.11.-0001 klo 00:00-00:00