MOOC kuudessa tunnissa!

Workshop

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Keskiviikko klo 10:00 - 17:00

Kouluttajat:

  • Miia Törmänen, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Teija Lehto, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Leena Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Anne Keskitalo, Oulun ammattikorkeakoulu

Organisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu

Avainsanat: MOOC, verkkokurssi, AgileAMK-malli, ketterä kehitys

Kohderyhmä: Yliopiston- / korkeakoulun opettajat

Ilmoittautuminen:

Hinta: maksuton

Esitykseen liittyvä linkki: https://uusiavoinenergia.fi/, https://uusiavoinenergia.fi/materiaalit/agileamk-malli/

Sisältö:

Workshopissa tutustutaan käytännönläheisesti AgileAMK-malliin, ja miten mallin avulla voidaan ketterästi tuottaa MOOC-tyyppisiä verkkokursseja. Päivän aikana tuotamme oman MOOCin avoimeen Digma-oppimisympäristöön.  

AgileAMK-mallin avulla korkeakoulut voivat vastata kustannustehokkaasti, ketterästi ja laadukkaasti työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin. Malli on suunnattu monialaisille opettajatiimeille opintokokonaisuuksien suunnittelun ja toteutuksen tueksi erityisesti verkostoissa. Sitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin myös opetus-ja oppimisprosessin jäsentämisessä. Mallia kehitetään ESR-rahoitteisessa hankkeessa kymmenen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

AgileAMK-mallia kehitetään kahden energia- ja rakennusalan MOOC-pilotin avulla, joiden aiheita ovat kestävät energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakentaminen. MOOC-pilotit tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi. 

Tämänhetkinen malli versio 0.6 sisältää koulutuksen tuottamisen ja räätälöinnin menetelmän korkeakouluverkostoille olemassa olevien opintojen pohjalta. Tähän keskitytään myös workshopissa.  
 
Workshopissa tuotetaan pienikokoinen MOOC AgileAMK-mallin mukaisesti, jolloin osallistujat pystyvät hahmottamaan prosessin kokonaisuudessaan ja osaavat tämän jälkeen soveltaa mallia omassa työssään.

Aikataulu:

WORKSHOP-päivän AIKATAULU

10.00 Alustus AgileAMK-malliin ja päivän kulkuun 

10.45 Muodostetaan MOOCin kehitysjono eli tehdään ns. pitkän aikavälin suunnitelma ja vaatimusmäärittyly sekä jakaudutaan pienempiin ryhmiin.

11.00 Jokainen ryhmä pitää sprintin aloituspalaverin, jossa suunnitellaan sprintin aikana tehtävät työt sekä jaetaan vastuut
          > Sprintti on aikaraja, jonka aikana kurssi toteutetaan, yleensä 1-4 viikkoa, tässä workshopissa pienempi.

11.45 Sprintit (sis. lounastauon) 

15.00 Sprintin katselmointi, jossa tarkastellaan vastaako lopputulos haluttua 

16.00 Sprintin jälkitarkastelu, jossa tarkastellaan prosessin toimivuutta 

16.45 Päivän päätös ja yhteenveto