Datapaja - data ja oppiminen haltuun

Workshop

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Keskiviikko klo 14:00 - 17:00

Kouluttajat:

  • Titi Tamminen, Suomen eOppimiskeskus ry
  • Ari Korhonen, Cicero Learning
  • Kari A. Hintikka, Otavan opisto
  • Anu Konkarikoski, KK Tavastia
  • Marko Leppänen, Opetus -ja kulttuuriministeriö

Organisaatio: Suomen eOppimiskeskus ry, Oppimisanalytiikkakeskus / Turun yliopisto, OKM YVA osasto / digitiimi ja CICERO Learning Network SIG

Avainsanat: oppimisanalytiikka, data, datan hyödyntäminen

Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opettajat
opetushenkilöstö, hallinnon edustajat, TVT-sunnittelijat, tutkijat ja asiasta muuten kiinnostuneet

Ilmoittautuminen:

Hinta: maksuton

Sisältö:

Ihmisestä automaattisesti keräytyvän datan merkitys kasvaa jatkuvasti yhteiskunnassa. Dataa voi hyödyntää muun muassa omien liikunta- ja ruokailutottumusten ohjaamisessa ja taloudenpidossa. Julkishallinnon avoimesta datasta on tehty myös runsaasti sovelluksia, kuten omien matkareittien optimointiappseja.

Oppimisen ja opetuksen osalta datan hyödyntäminen on kuitenkin vasta alkutekijöissään Suomessa. Muutamat oppi- ja tutkimuslaitokset ovat jo alkaneet hyödyntää oppimisanalytiikkaa eli dataa, joka kertyy opiskelijoiden digijalanjäljistä digioppimisympäristöissä. Oppimisanalytiikan avulla voidaan muun muassa ennakoida opintonsa keskeyttäviä ja vastaavasti lisätä valmistuvien määrää kohdentamalla oikea-aikaisia ohjaustoimia niitä eniten tarvitseville.

Ehdotettava työpaja johdattaa osallistujat konkreettisesti datan ja oppimisen äärelle. Samalla tapahtuma toimii dataa hyödyntävien oppilaitosten ja sovelluksia kehittävien yhtiöiden ja muiden toimijoiden törmäyttäjänä. Alustuksissa esitetään helposti ymmärrettäviä esimerkkejä datan hyödyntämisestä oppimisessa. Pajan aikana kerätään kehittäjille hyödyntäjäorganisaatioiden tarpeita, jotka puretaan pajan lopuksi sekä edistetään alan toimijaverkoston kehittymistä. Paja on jatkoa kahdessa aiemmassa ITK:ssa pidetyille oppimisanalytiikka-pajoille sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä pidetylle pajalle 28.9.2016.

Aikataulu:

klo 14:00 - 14:05 Pajan avaaminen, Puheenjohtaja: Ari-Matti Auvinen

klo 14:05 - 14:35 Johdanto pajan teemaan
- Oppimisanalytiikan asianosaiset  ja opettajan näkökulma - Ari Korhonen
- Mpass ja suostumuksenhallintajärjestelmä  OKM / Marko Leppänen

klo 14:35 - 14:50 Miksi opinnot keskeytyvät?
- Taustamuuttujien merkitys Otavan Opisto / Kari A. Hintikka

klo 14:50 - 15:15 Oppimisanalytiikka oppimisympäristössä - erilaiset merkittävyydet
-  Turun yliopisto, Oppimisanalytiikka keskus Rolf Linden ja Mikko-Jussi Laakso

Verkottumistauko

klo 15:30 - 15:50 Datan mahdollisuudet ammatillisten opintojen vauhdittajana
- Anu Konkarikoski  / Jari  Välkkynen / KK Tavastia

klo 15:50 - 16:10 Suomalaisen data-analyysicasen esittely - Mitä opettaja siitä ymmärtää? Ville-oppimisympäristö, Opimisanalytikkakeskus Mikko-Jussi Laakso
 
klo 16:10 - 16:30 Suomalaisen data-analyysicasen esittely - Mitä opettaja siitä ymmärtää? Moodle-Oppimisympäristö, Mediamaisteri Oy Ville Koiviola

klo 16:30 - 16:50 Paneeli: Hyödyntäjäorganisaatioiden tarpeisiin vastaaminen (kaikki alustajat ja puheenjohtajana Ari-Matti Auvinen)
              
klo 16:50 - 17:00 Pajan oppien yhteenveto