Työn muutos haastaa – miten koulutus vastaa?

Workshop

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Keskiviikko klo 14:00 - 17:00

Kouluttajat:

 • Merja Sjöblom, TIEKE
 • Katri Tanni, TIEKE
 • Hanna Vuohelainen, TIEKE

Organisaatio: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Avainsanat: digiosaaminen, tulevaisuuden työ, työn muutos, tiimityö, digityötaidot, tietotyö

Kohderyhmä: Rehtorit, koulu- ja sivistystoimenjohtajat, hallinto
oppilaitosjohto, opettajat, kouluttajat, asiantuntijat, henkilöstön kehittäjät ja muut yrityselämän asiantuntijat

Ilmoittautuminen:

Hinta: maksuton

Sisältö:

Työelämässä peräänkuulutetaan uusia valmiuksia muun muassa kriittiseen ajatteluun, oivaltamiseen, tiimityöhön, digityötaitoihin ja tietotyön osaamiseen. Tämä muuttaa opetusalan ammattilaistenkin työtä ja työtapoja. Miten koulutusmaailma reagoi muutokseen?

Workshopin tavoitteena on luoda osallistujien kanssa yhteinen näkemys siitä, mikä oppimisessa muuttuu, miten työtavat muuttuvat ja mitä uusia ratkaisuja muutokseen tarvitaan. Tavoitteena on myös linjata tulevaisuuden osaamistarpeita sekä pohtia toimenpiteitä ja malleja työelämän tarpeisiin.

Keynote-puheenvuorossa avataan yritysten osaamistarpeita ja pohditaan koulutusalan vastinetta asiaan. Puheenvuoron jälkeen osallistujat työstävät annettua teemaa ohjatusti. Työpajatyöskentelyn anti kerätään yhteen ja tuloksista koostetaan keskeiset ideat ja aihiot, jotka julkaistaan workshopin jälkeen.

Workshopissa kerätään ideoita osaamisen kehittämiseksi työelämän tarpeisiin törmäyttämällä monialainen osaajajoukko opetus- ja koulutusalan ammattilaisia, opiskelijoita, yritysten HR / talent management –ammattilaisia sekä virkamiehiä.

Aikataulu:

Aikataulu

 • 14:00 Järjestäytyminen & avaussanat: Katri Tanni, TIEKE
 • 14.10 Keynote-puheenvuoro: Sami M. Leppänen, Kone Oyj
 • 14.45 Workshop: tehtävän anto ja järjestäytyminen
 • 15:00 Workshoptyöskentely
 • 16:00 Kahvitauko
 • 16.15 Tulosten purku ja esittelyt
 • 16.45 Loppusanat ja jatko: Katri Tanni, TIEKE
 • 17:00 Workshop päättyy

Workshopin johdantona toimivan ITK-webinaarin tiedot löydät täältä.