Mokaa ja innostu - kokeilemalla kohti tulevaisuuden oppimisympäristöjä!

Teemaseminaari

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 09:30 - 10:45, Esityssali 23

Esiintyjät:

  • Teija Laiho, Vantaan kaupunki
  • Laura Lindfors, Vantaan kaupunki
  • Jarmo Palola, Tikkurilan lukio
  • Tiina Laine, Tikkurilan lukio

Avainsanat: oppimisympäristöt, teknologia, yhteistyö, kokeilukulttuuri, tulevaisuuden lukio, innovatiivisuus

Kohderyhmä: Rehtorit, koulu- ja sivistystoimenjohtajat, hallinto
Soveltuu kaikille kohderyhmille.

Maailma, työelämä ja oppiminen muuttuvat. Tässä teemaseminaarissa tulet kuulemaan, miten yhden kunnan lukiokoulutuksen kehittämishankkeissa on reagoitu uudenlaisilla toimintatavoilla näihin muutostarpeisiin. Yhdessä tekemällä, virheistä oppimalla ja innokkuudella olemme löytäneet uudenlaisen tavan kehittää oppimisympäristöjä. Hyvin suunniteltu ei aina ole puoliksi tehty - olennaista on tarttua tuumasta toimeen.  

Teemaseminaarissa päästään tutustumaan kokeilukulttuurin käytännön sovellutuksiin kolmen oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvän hanke-esimerkin kautta. Hankkeissa on kehitetty lukioiden oppimisympäristöjä niin fyysisten tilojen kuin kurssisisältöjen näkökulmista. Hankkeet kattavat kaikki kuntamme lukiot. Digiluokka - uudistuva oppimistila -hankkeessa on pyritty vastaamaan mm. oppimateriaalien sähköistymiseen ja huomioimaan sen myötä tarve ergonomisemmille tilaratkaisuille. Robolukio-hankkeessa olemme puolestaan tuoneet robotiikan ja ohjelmoinnin opetuksen osaksi jokaisen kuntamme lukion kurssitarjontaa. Robolukion kursseilla suunnitellaan ja toteutetaan oppiainerajat ylittäen projektitöitä, joissa opiskelijat voivat soveltaa oppimaansa käytäntöön. Uusimmassa hankkeessamme on lähdetty vastaamaan aikaisemmissa hankkeissa havaittuihin haasteisiin. Yhteen lukioistamme on kehitetty oppimisen kokeiluympäristö, ”living lab”, jossa etsimme ratkaisuja siihen, miten oppimistilat, pedagogiikka ja teknologiset ratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla oppimista. Kyseisessä hankkeessa tutkimus, yritysyhteistyö ja lukioiden toimijat yhdistäen luodaan uudenlaisia ratkaisuja.  

Tästä teemaseminaarista saat mukaasi ajatuksia, intoa ja rohkeutta tarttua oppimisympäristöjen kehittämishaasteisiin esimerkiksi yhteistyön ja kokeilujen kautta. Emme tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan ideoita toimintatavasta, joka rohkaisee tarttumaan tuumasta toimeen. Innostutaan kokeilemaan!