Teknologia, mediasivistys, ikäihminen – digiloikkaa ne mummotkin.

Teemaseminaari

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 16:15 - 17:30, Esityssali 13

Esiintyjät:

  • Ida-Maria Pankka, LähiVerkko-projekti
  • Marja Pakarinen, LähiVerkko-projekti
  • Tiina Etelämäki, Enter ry

Avainsanat: mediakasvatus, teknologia, elinikäinen oppiminen, digiloikka, sosiaalinen media, ikäihminen, eläkeläinen, tietotekniikka, mediasivistys, verkko, netti, vapaasivistystyö, kansanopisto, kansalaisopisto, kolmas sektori

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön opettajat / henkilöstö
Haluaisimme tarjota seminaaria erityisesti kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet ikäihmisistä ja eläkeläisistä omana kohderyhmänä tai ylisukupolvisesti.

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.netikäs.fi, http://www.lahiverkko.fi

Koulujen digiloikan rinnalla kulkee ryhmä ihmisiä, joille digiloikka olisi välttämätön yhteiskunnassa pärjäämisessä. Heihin ei kuitenkaan panosteta samassa mittakaavassa yhteiskunnan tasolta kuin lapsiin ja nuoriin. Ikäihmisille digiloikka on suurempi kuin kouluille ja opettajille. Heille on jo useampi vuosikymmen tarjottu vertaistuellista tietotekniikkaopastusta ja kansalaisopistojen tietokone- ja tabletlaitteitten käyttökoulutuksia. Se ei kuitenkaan riitä. Digiloikkaan kuuluu myös mediakasvatus. Kysymys kuuluu: Miten ikäihmisiä mediakasvatetaan? Miksi mediasivistys on tärkeää kaiken ikäisille?

Haluamme tuoda ITK:hon näkyville mediakasvatuksen seuraavan askeleen. Useat vapaansivistystyön puolen toimijat ja koulutuksen tarjoajat tekevät töitä kohta eläkkeelle jäävien ja eläkeläisten parissa. Tietotekniikan käytön opettelun rinnalle tarvitaan monipuolista mediakasvatusta, joka tukisi ikäihmisiä toimimaan aktiivisesti, asiallisesti ja arvioiden verkossa ja tämän päivän mediamaailmassa. LähiVerkko-projekti ja Enter ry ovat tehneet yhteistyötä usean vuoden ajan ikäihmisten mediakasvatuksen saralla. LähiVerkko on Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteinen projekti, jonka tavoitteena on ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen tietotekniikan keinoin. LähiVerkko on tuottanut ikäihmisille suunnatun mediasivistysmateriaalin (www.netikäs.fi). Enter ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, joka on toiminut pääkaupunkiseudulla jo 20 vuotta.

Tarkastelemme ITK2017-teemaseminaarissa seuraavia asioita:
- Ikäihmisten mediasivistäminen ja -kasvatus.
- Ilmainen mediasivistysmateriaali koulutusten tarjoajien ja opettajien välineenä. 
- Case-esimerkki I: Kuinka vertaistuellinen tietotekniikkaopastus ja mediasivistys kulkevat käsikädessä? Vertaisohjaaja mediasivistäjänä.
- Case-esimerkki II: Verkko ja mediasivistyminen. Verkkomateriaalit ja -kurssit ikäihmisten mediataitojen tukena.

Haluamme tarjota teemaseminaaria ITK2017-kävijöistä erityisesti kansanopistojen ja kansalaisopistojen opettajille sekä muille ikäihmisten kanssa työskenteleville sekä ikäihmisistä kohderyhmänä kiinnostuneille. Haluamme herätellä kävijöitä pohtimaan omaa suhdetta ikääntyvien media- ja tietotekniikkataitoihin. Riittääkö todella, että mummo osaa ostaa netistä bussilipun ja lähettää whatsappilla kuvia lapsenlapsille? Voisiko hän olla aktiivinen keskustelija verkossa yhteiskunnallisista asioista tai sisällöntuottaja?