Kohtaamisia pelimaailmassa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 11:00 - 11:30, Esityssali 21

Esiintyjät:

  • Timo Järvenpää, Hämeenkylän koulu
  • Riikka Marttinen, LähiVerkko-projekti

Avainsanat: oppiminen, digitaaliset pelit, ikäihmiset, ylisukupolvisuus

Kohderyhmä: Luokanopettajat ja aineenopettajat (erityisesti yhteiskunnallise

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://bit.ly/KohtaamisiapelimaailmassaITK, http://bit.ly/OppilasAgentitvierailevatpalvelutalossa

Kouluista löytyy oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita peleistä, teknologiasta ja niiden opettamisesta toisille oppilaille sekä opettajille. Hämeenkylän koulun OppilasAgenteille tarjottiin mahdollisuutta lähteä opettamaan näitä taitoja myös ikäihmisille. Pelipilotti toteutettiin yhteistyössä läheisen Pähkinärinteen palvelutalon sekä ikäihmisille suunnatun LähiVerkko -projektin kanssa.

Digitaaliset pelit ovat osa oppilaiden arkea ja kouluissakin pelejä hyödynnetään opetussuunnitelman mukaisesti. Pelaaminen on sosiaalista toimintaa ja yhdessä pelaaminen tärkeä osa pelikulttuuria. Siinä missä oppilaille teknologia ja pelit ovat osa arkea, moni ikäihminen kokee ne vieraaksi. Pelit saattavat kasvattaa sukupolvien välistä kuilua. Luonteva kohtaaminen vaikeutuu, jos pelaaminen on iso osa lasten ja nuorten ajanviettoa. Nuorten voi olla vaikea löytää yhteistä tekemistä ikäihmisten kanssa ja samaan aikaan yhä useampi ikäihminen kärsii yksinäisyydestä. Palvelutaloissa ikäihmisillä on paljon aikaa mutta vähän tekemistä. Heillä on paljon kerrottavaa mutta vähän keskustelukumppaneita. Heidän osaamisensa ja elämänkokemuksensa jää usein jakamatta.

Ennen pelitapahtumia LähiVerkko-projektin työntekijä kertoi OppilasAgenteille ikäihmisistä ja digitaalisesta pelaamisesta. Ensimmäinen pelitapahtuma oli menestys, vaikka osallistuneiden ikäihmisten liikkuminen oli heikkoa ja mukana oli myös muistihäiriöisiä sekä afaatikkoja. OppilasAgentit halusivat jatkaa pelipilottia ja koulun vierestä löytyikin palvelutalo jonka henkilökunta innostui ideasta ja asukkaat olivat parempikuntoisia. Syksyn aikana on järjestetty kolme pelitapahtumaa. Niissä OppilasAgentit ovat pelanneet ikäihmisten kanssa tableteilla, konsolipeleillä, älypalloilla sekä esitelleet virtuaalitodellisuutta VR -laseilla. Ikäihmiset ottivat OppilasAgentit innolla vastaan ja pelihetket olivat hyvin suosittuja. Palvelutalon henkilökunta lähti hyödyntämään pelejä myös muussa toiminnassa. OppilasAgentit ovat kokeneet pelihetket niin tärkeiksi, että ovat osallistuneet niihin jopa omalla vapaa-ajallaan.

Opimme, että pelaaminen voi yhdistää sukupolvia. Pelien kautta on mahdollista luoda kohtaamisia, jotka eivät muuten ehkä olisi mahdollisia. Ikäihmiset rohkaistuivat kokeilemaan pelejä OppilasAgenttien kanssa. Vaikka kaikki ikäihmiset eivät halunneet pelata, heistä oli hauska katsoa toisia pelaamassa. Pelitapahtuma ja OppilasAgenttien läsnäolo virkisti palvelukodin arkea. Oppilaat oppivat kohtaamaan hyvin erilaisia vanhuksia ja opastamaan ikäihmisiä. Tarkoituksena on muodostaa toimintamalli, jossa OppilasAgentit käyvät säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa pelaamassa ikäihmisten kanssa. Tulevaisuudessa on suunniteltu myös ikäihmisten vierailuja kouluun, jolloin opettajat voivat hyödyntää heidän osaamistaan ja elämänkokemustaan opetuksessa.