Polku-verkkopalvelu

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 12:30 - 13:00, Esityssali 24

Esiintyjät:

  • Pekka Peura, Eduhakkerit Oy
  • Lauri Hellsten, Eduhakkerit Oy

Avainsanat: yksilöllinen oppiminen, geogebra, mastery learning, oppimispolku, Polku-verkkopalvelu, ohjattu itsearviointi

Kohderyhmä: Aineenopettajat / matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://polku.opetus.tv, http://maot.fi

Yksilöllisen oppimisen opetusmallissa korostetaan opiskelijan yksilöllistä oppimistahtia, korkeamman tason ajattelutaitojen kehittymistä, itsearvioinnin merkitystä osaamisen ja oppimisen tunnistamisessa sekä jokaisen oppijan tukemista hänen omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. Tämän opetusmallin tueksi on kehitetty selainpohjainen Polku-verkkopalvelu. Verkkopalvelu on ensisijaisesti kehitetty toimimaan oppilaiden omilla älypuhelimella, millä on pyritty takaamaan palvelun käyttöönoton helppous luokkahuoneissa ympäri Suomea. Palvelun käyttö on maksutonta ja se toimii ilman sisäänkirjautumista myös kaikilla muilla päätelaitteilla. Materiaalia löytyy tällä hetkellä lukion ja yläkoulun matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan, äidinkieleen ja englantiin.

Polku ja käytännön toimintamallit mahdollistavat sen, että oppija pystyy oppimaan tiettyä aihetta omaan yksilölliseen tahtiinsa. Polkuun tehtyjen itsearvioitavien välitestien avulla oppija pystyy arvioimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan. Tämä lisää oppijan autonomiaa ja oppimisen omistajuutta. Toimintamallin tarkoituksena on sisäisen motivaation lisäämisen ja itsearviointitaitojen kehittämisen lisäksi varmistaa, että oppijalle ei muodostu taidollisia tai tiedollisia puutteita vaan, että jokaisella oppijalla on tarvittavat vähimmäistiedot opintokokonaisuudessa etenemisen kannalta.

Lukuvuoden 2016 - 2017 aikana verkkopalveluun on rakennettu uuden opetussuunnitelman mukaista sisältöä lukioon mm. matematiikan ja fysiikan opettamiseen ja oppimiseen. Sisällöt koostuvat interaktiivisista GeoGebra-sovelluksista, opetusvideoista, laskennallisista tehtävistä, väitteistä ja niitä tukevista teoriasisällöistä. Foorumiesityksessä kerrotaan Polku-palvelun nykytila, tulevaisuuden kehityskohteet sekä tutustutaan sisältöön, joka on laajentunut kuluvan lukuvuoden aikana pelkistä tehtävistä paljon.