Sähköisten oppimisympäristöjen kansallinen kehittäjäverkosto

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 11:45 - 12:15, Esityssali 13

Esiintyjät:

  • Jari Harvio, Hämeenlinnan kaupunki

Avainsanat: kehittäminen, mentorointi, avoimet ratkaisut, tiedon jakaminen., yhteistyöverkosto

Kohderyhmä: TVT-tukihenkilöt, suunnittelijat, kehittäjät, hallinto

Esitykseen liittyvä linkki: https://digikilta.fi/

Esityksen tarkoituksena on esitellä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäjäverkoston toimintaa ja innostaa uusia osallistujia liittymään mukaan tähän kuntien ja koulutuksen järjestäjien laajaan verkostoon.

DIGIKILTA-verkoston tavoitteena on:

  • Jakaa olemassa olevien oppimisympäristöjen erilaiset hyvät käytänteet, strategiat ja tekniset ratkaisut toimijoiden kesken sekä tehostaa hankittujen ratkaisujen käyttöä.
  • Luoda kirjasto onnistuneiden oppimisympäristökokonaisuuksien arkkitehtuurikuvauksista alusta- ja kirjautumisratkaisuihin; tiekarttakuvaukset ym.
  • Aikaansaada säästöjä avoimilla onnistuneiden ratkaisujen jakamisilla.
  • Rakentaa yhteiskehittämisen malleja, yhteinen avoin tietopankki ja yhteisölliset kanavat.

Monissa hankkeissa jo kehitetään ja jaetaan pedagogisia käytänteitä - tässä kokonaisia digitaalisia ekosysteemejä, toimintaympäristöjä ja hyväksi koettuja teknisiä tukiratkaisuja. Tässä hankkeessa mennään ns. konepellin alle.

Kehittäjäverkoston toiminta:

  • Kollegoiden vertaismentoroinnin avulla kehitetään uutta toimintakulttuuria ja tuetaan uusien käytänteiden omaksumista. Onnistumiset ja hyödyt kannustavat myös sähköisten oppimisympäristöjen loppukäyttäjiä; opettajia ja oppilaita monipuoliseen TVT:n käyttöön.

  • Verkosto rakentaa ja kirjaa yhdessä malleja, joiden avulla opetustoimen infrastruktuurista vastaavien yhteistyötä ja vertaisoppimista edistetään ja tuetaan. Ympäristöjä ja niiden hyödyntämisen menetelmiä testataan verkoston arjessa ja jaetaan opetukseen ja oppimiseen tutoropettajien kautta. Mallit vakiinnutetaan käytäntöön.

  • Kehittäjäverkoston kesken toteutetaan teemoitettuja työpaja- verkostoitumispäiviä sekä fasilitoituja webinaareja. Tavoitteena on lisätä tietoa valitusta aiheesta sekä virittää keskustelua ja kehitysprosesseja toimijoiden välille. Teemoitettuihn tapahtumiin kutsutaan alan johtavia toimijoita keskustelemaan tuotteista ja palveluista, niihin liittyvistä tarpeista, mahdollisista haasteista ja kriittisistä menestystekijöistä.

  • Aineistot julkaistaan yhteisessä tietopankissa ja keskusteluja jatketaan sovituissa kanavissa.