Ensimmäinen oppimisympäristöni! MinecraftEDU kurssilaisten kokemuksia

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 11:00 - 11:30, Esityssali 21

Esiintyjät:

  • Anssi Lautamo, Oulun yliopisto
  • Jari Laru, Oulun yliopisto

Avainsanat: 21st century skills, oppimispelit, digitaalinen oppimisympäristö, opettajankoulutus, Minecraft: Education Edition

Kohderyhmä: pelimäisten oppimisympäristöjen käyttöä suunnittelevat opettajat
Tämä esitys sisältää yleiskatsauksen siitä kuinka Minecraft EDU -peliä hyödynnettiin välineenä digitaalisten oppimisympäristöjen suunnittelun ja toteuttamisen opiskelussa. Tehdyt tehtävät sopivat sellaisenaan myös täydennyskoulutukseen ja muuhun pelimäist

Työelämän muutokset ja viimeisten vuosikymmenien aikana tehty tieteellinen tutkimus haastavat opettajankoulutusta kehittämään kurssitarjontaansa. Meidän tulisi kyetä opettamaan tämän vuosisadan ydintaitoja (21th skills) tuleville opettajille: yhteisöllistä ongelmanratkaisua, oppimisen itsesäätelyä, teknologisten välineiden hallintaa jne. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttökään ei voi olla enää vuonna 2014 sitä perinteistä ATK:ta eli opettajajohtoista toimisto-ohjelmien harjoittelua.

Tässä foorumissa kerrotaan kokemuksia opettajaksi opiskeleville tarjotusta vapaaehtoisesta oppimisympäristö-kurssista, joka sijoittui MinecraftEDU -pelin (Nebel, Schneider & Rey, 2016) kontekstiin.  Kurssi on osa tutkimusta jonka tavoitteena oli tutkia millä tavoin kurssille osallistujien käsitykset digitaalisista oppimisympäristöistä; tieto- ja viestintäteknologian pedagogisesta hyödyntämisestä ja tulevaisuuden taidoista muuttuvat.

Kurssin osallistujat (n=14, 6 miestä ja 8 naista, keski-ikä 30) olivat opettajaksi opiskelevia opiskelijoita joiden kokemus oppimisympäristöjen suunnittelusta ja pelaamisesta oli alkukyselyn perusteella varsin pienehkö. Suurin osa koki, että opiskelujen aikana oppimisympäristöjen käsittely oli minimaalista ja esimerkiksi yli kolmannes kertoi pelaavansa vain n. 0-10 minuuttia päivässä.

Tämän kurssin suunnittelun pohjaksi valittiin ongelmalähtöisyys, kontekstualisuus ja pelillistäminen. Kurssin rakenne suunniteltiin sellaiseksi, että sen sisältö ja vaatimustaso kasvoi spiraaliperiaatteella. Sisällöllisesti pyrittiin ohjaamaan työskentelyä siten, että opiskelijat harjoittelisivat tulevaisuuden taitoja luonnollisesti ja pakottamatta. Kurssilta kerättiin aineistoa tallentamalla oppituntien jälkeen käydyt jälkipuintitilanteet 360 astetta kuvaavalla kameralla, keräämällä itsereflektiivisiä kirjoitelmia jokaisen oppitunnin jälkeen sekä alku- ja loppukyselyjen avulla

Opiskelijoiden tehtävänä oli luoda oppimisympäristö ja materiaalit MinecraftEDU ympäristöön valitsemastaan aiheesta,  jonka tuli perustua peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin. Käytännössä opiskelijat tutustuivat Minecraft -pelin perusteisiin, pelin ominaisuuksia laajentaviin MODeihin ja oppimista tukevien pelimaailmojen toteuttamiseen.

Opiskelijat tekivät omasta ympäristöstään videokaappausta hyödyntäen esittelyvideon sekä mahdollista opetuskäyttöä silmälläpitäen omaa ympäristöä koskevat tuntisuunnitelmat. Valmiit tuotokset asetettiin tarkasteltavaksi kurssin wikiympäristöön. Tässä esityksessä esittelemme opiskelijoiden tuotoksia ja tämän tutkimuksen tuloksia.

Lähde:
Nebel, S., Schneider, S., & Rey, G. D. (2016). Mining learning and crafting scientific experiments: a literature review on the use of minecraft in education and research. Journal of Educational Technology & Society, 19(2), 355-366.