Erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosallisuuden tukeminen

Chat&foto

‹ Takaisin

Puhuja:

  • Matleena Laakso, TAMK
  • Minna Seppälä, TAMK

Organisaatio: TAMK

Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opettajat
Erityistä tukea tarvitsevien VALMA- ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten opettajat ja ohjaajat

Yhteiskuntamme elää vahvaa digitalisoitumisen aikaa, joka vaikuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Palvelut menevät verkkoon ja ihmiset tarvitsevat osaamista digitaaliseen asiointiin. Lähtökohtaisesti oletetaan, että etenkin nuoret omaavat riittävät valmiudet digitaalisissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

Vastoin yleistä käsitystä nuorten digitaidot ja -valmiudet ovat kovin heterogeeniset. Nuoret nähdään usein osaavina, mutta todellisuudessa osaaminen rajoittuu vain muutamiin alueisiin. Digiajan oppiminen on helppoa sille, joka osaa käyttää laitteita ja palveluita, mutta haasteellista vielä liian monelle. 

Haluamme nähdä nuoret taitureina, mutta samaan aikaan jäävät havaitsematta ne erityistä tukea tarvitsevat nuoret, jotka jäävät kokonaan digitaalisen yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle. Viime aikoina tärkeäksi kehittämiskohteeksi onkin noussut opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvassa kohtaamis- ja ohjaamisosaamisessa.

Puheenvuorossa keskitymme digiosallisuuden lisäämiseen. Erityistä tukea tarvitseville nuorille soveltuvan ohjauksen kautta he voivat kokea osaamisen ja onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta yhdenvertaisuutta toimiessaan digitaalisessa yhteiskunnassa.