Teemaseminaarit

Teemaseminaarin kokonaiskesto on 1 h 15 min. Teemaseminaari keskittyy yleensä yhteen laajempaan aihekokonaisuuteen.