Pelipedagogiikka peruskoulussa: näkökulmina OPS2016 ja motivointi

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 10:15 - 10:45, Esityssali 13

Esiintyjät:

  • Tuula Nousiainen, Jyväskylän yliopisto, Agora Center
  • Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos
  • Ville Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos
  • Tuukka Kivioja, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos
  • Samuel Rahikainen, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos

Avainsanat: OPS2016, motivointi, pelipedagogiikka, pelillinen oppiminen

Kohderyhmä: Luokanopettajat

Esitykseen liittyvä linkki: http://pelipeda.blogspot.fi/

Uusi opetussuunnitelma haastaa koulut ja opettajat kehittämään uudenlaisia ja innovatiivisia toimintatapoja opetukseen ja oppimiseen, ja kiinnostus pelipedagogiikkaan ja sen mahdollisuuksiin on siksi yhä kasvamassa. Pelipedagogiikkaa voidaan toteuttaa monipuolisilla tavoilla oppimispelien käytöstä viihdepelien soveltamiseen ja yksittäisistä pelisuunnitteluprojekteista koko opetuksen pelillistämiseen. Myös pedagogiset lähtökohdat ja tavoitteet ovat erilaisia, esimerkkeinä mm. eriyttämisen tarve, oppimismotivaation edistäminen, oppijoiden yksilöllisten ominaisuuksien huomioonottaminen, oppilaiden rohkaiseminen aktiivisempaan osallistumiseen, yhteistoimintaan ja vastuun ottamiseen sekä uudenlaisten tapojen kehittäminen arviointiin.
 
Tässä foorumiesityksessä tarkastelemme pelipedagogiikan toteutuksessa käytettyjä menetelmiä ja lähestymistapoja sekä käytännön että tutkimuksen linssien läpi. Esitys rakentuu viidentoista pelipedagogiikkaa toiminnassaan toteuttaneen koulun käytänteiden ja kokemusten ympärille, ja painopisteenä on pelinomaisen toiminnan tutkimuksellinen analyysi. Aineistona ovat kouluissa tuotetut pelipedagogiikan käytännekuvaukset, 20 opettajan ja lähes 400 oppilaan kyselyvastaukset sekä kuuden opettajan haastattelut. Käsittelemme aihepiiriä etenkin siitä näkökulmasta, miten pelipedagogiikka heijastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita, millaisia mahdollisuuksia sillä on oppimismotivaation ja oppilaiden aktiivisen osallistumisen edistämisessä sekä miten se voi uudistaa koulukulttuuria. Esityksen kohderyhmänä ovat erityisesti luokanopettajat sekä pelinomaisen oppimisen tutkijat.