Oppilasagentit - osallistavaa ja oivaltavaa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 14:00 - 14:30, Esityssali 13

Esiintyjät:

  • Harri Luttinen, Kuuma TVT / Nurmijärvi
  • Antti Sankala, Kuuma TVT / Kirkkonummi

Avainsanat: yhteisöllisyys, oppilaslähtöisyys, osallistaminen, kehittäminen, oppilasagentit

Kohderyhmä: Perus- ja lukiokoulutuksen opettajat
Kohderyhmänä ovat koulun toiminnan kehittämisestä ja oppilaiden osallistamisesta kiinnostuneet opettajat ja rehtorit.

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.oppilasagentti.fi

Kouluyhteisön osaamisen kehittämisessä oppilaiden osallistaminen ja heidän taitojen hyödyntäminen on usein käyttämättä jäävä voimavara. Oppilasagenttien avulla tämä osaaminen voidaan ottaa kiinteäksi osaksi koulun toimintakulttuurin kehittämistä.

Oppilasagentit ovat koulun oppilaita, jotka yhteysopettajan organisoimana tukevat opettajia eri muodoin teknologian oppimiskäytön kehittämisessä. Oppilaat voivat pitää opettajille koulupäivän aikana lyhyitä tvt-pajoja, opettajat voivat varata ajan agentilta tai pistäytyä ennalta sopimatta kysymään neuvoa ja oppia johonkin omaan tieto- ja viestintäteknologiseen aiheeseen liittyen. Lisäksi opettaja voi pyytää oppilasagentteja mukaan omalle oppitunnille auttamaan itseään ja muita oppilaita. Tällainen vastavuoroinen toisilta oppiminen oppilaan ja opettajan välillä madaltaa myös opettajien kynnystä ottaa uusia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja ohjelmia käyttöön nopeammin. Monelle oppilaalle on iso asia huomata, että oppimista voi tapahtua yhdessä, eikä opettaja ole aina se, joka osaa kaiken. Lisäksi koulun roolijako vaihtuu positiivisella tavalla, kun oppilaat opettavat välillä opettajia. Tämä tuo sekä opettajille että oppilaille uutta näkökulmaa. 

Esityksessä käydään läpi Kuuma-kuntien Oppilasagentti-toimintamallia ja kerrotaan, kuinka toimintaan ja verkostoon voi lähteä mukaan. Mukana on myös muutamia esimerkkejä siitä, millaisia toiminnan muotoja oppilaat ja opettajat ovat hyväksi havainneet. Tavoitteena on laajentaa Oppilasagentti-toiminnan verkosto koko Suomen laajuiseksi.