Foorumiesitykset

Foorumiesityksen kesto on 30 minuuttia sisältäen 5-10 minuuttia keskustelua. Foorumiesityksessä keskitytään yleensä yhden uuden digimaailmaa soveltavan pedagogisen kokeilun ja hankkeen tulosten esittelyyn.