ITK2016 Call for Papers on päättynyt.

Call for Papers on päättynyt (29.9.-29.10.2015). Kiitos kaikille ehdotuksen jättäneille! Valinnoista ilmoitetaan joulukuussa.

Kaikki ehdotukset arvioidaan double blind review -menetelmällä. Myös yritys voi jättää esitysehdotuksen, kunhan esitys ei sisällä kaupallisuutta ja mainostusta.

Järjestäjä pidättää oikeuden päättää lopullisesta konferenssiohjelmasta.

Alla linkit eri ehdotusten lomakkeille ja ohjeita ehdotuksen jättäjälle:

ITK-workshop-ehdotus

 • Pääasiassa yhteen teemaan keskittyvä joko puolen- tai koko päivän koulutustilaisuus.
 • Workshop on toiminnallinen: osallistujat pääsevät tekemään ja jakamaan kokemuksiaan.
 • Workshop-tilassa on käytettävissä yksi tietokone, tykki ja langaton verkkoyhteys. Tilassa ei ole osallistujille omia koneita. Tarkemmat tilatiedot ilmoitetaan myöhemmin.
 • Järjestäjänä vastaat workshopin sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoidat pääosin workshopin markkinoinnin.
 • Kerro ehdotuksessasi aihepiiri, mitä aiotte tehdä ja mikä on osallistujan rooli workshopissa.
 • Arviointikriteerit: aiheen sopivuus vuoden ITK-teemaan, toiminnallisuuden taso, aiheen uutuusarvo, kiinnostavuus ja sovellettavuus käytäntöön.
 • Lisätietoa workshop-järjestäjälle.

ITK-foorumiehdotus

 • Foorumiesityksen kesto on 30 minuuttia sisältäen 5-10 minuuttia keskustelua. Suosituksena yksi esiintyjä ja korkeintaan kaksi, mikäli esiintyjillä on eri rooleja.
 • Foorumiesityksessä keskitytään yleensä yhden uuden digimaailmaa soveltavan pedagogisen kokeilun ja hankkeen tulosten esittelyyn.
 • Tee ehdotuksestasi napakka. Aloita siitä mihin ongelmaan / haasteeseen / mahdollisuuteen lähditte hakemaan vastausta. Kerro, miten sen teitte, miten kävi ja mitä tästä opimme.
 • Arviointikriteereinä ovat: aiheen sopivuus vuoden ITK-teemaan, aiheen uutuusarvo, sovelluksen / hankkeen / pedagogiikan innovatiivisuus ja sovellettavuus käytäntöön. 
 • Foorumiesitysehdotuksia hyväksytään konferenssiohjelmaan n. 80 kpl.
 • Lisätietoa foorumiesiintyjälle.

ITK-teemaseminaariehdotus

 • Teemaseminaarin kokonaiskesto on 1 h 15 min. Suosituksena 2-4 esiintyjää.
 • Älä kokoa liikaa esiintyjiä vaan pohdi mahdollisuutta vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Tärkeää on koota hyvä tiimi toteutukseen, jolla on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia teeman ympäriltä.
 • Teemaseminaari keskittyy yhteen laajempaan aihekokonaisuuteen. Perustele, miksi aihepiirisi on tärkeä ja sopii teemaseminaariksi. Rakenna kokonaisuus monipuoliseksi ja innostavaksi.
 • Arviointikriteereinä ovat: aiheen sopivuus vuoden ITK-teemaan, aiheen uutuusarvo ja merkittävyys, toteutustavan kiinnostavuus ja pedagoginen näkökulma.
 • Teemaseminaariehdotuksia hyväksytään konferenssiohjelmaan n. 10-15 kpl
 • Lisätietoa teemaseminaariesiintyjälle.

ITK-toriehdotus

 • ITK-tori on täynnä toimintaa! Toiminnallisella torilla esitellään toteutettuja oppimisen ja opettamisen tukemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja, laitteita ja innovatiivisia pedagogisia konsepteja. Tavoitteena on saada aikaan ympäristö, jossa voi kokeilla erilaisia asioita.
 • Kerro ehdotuksessasi ytimekkäästi, mitä sinun torillasi voi tehdä ja minkälaiseen toimintaympäristöön yleisö pääsee tutustumaan ja kokeilemaan.
 • Tori on kaikille avoin lukuunottamatta kaupallisia toimijoita, jotka löytyvät näyttelyosastolla.
 • Arviointikriteereinä ovat: aiheen sopivuus vuoden ITK-teemaan, toiminnallisuuden taso, aiheen uutuusarvo ja merkittävyys, sovelluksen / hankkeen / pedagogiikan innovatiivisuus ja sovellettavuus käytäntöön.
 • Lisätietoa ITK-torijärjestäjälle.

ITK-posteriehdotus

 • Posterit ovat esillä näköalapaikalla ja niistä koostetaan myös verkkoposterinäyttely.
 • ITK-posterin avulla on tarkoitus esittää tutkimustuloksia ja / tai kehittämisprojekteja, tiedottaa ja / tai mainostaa. Kerro ehdotuksessasi, mitä haluat esittää ja miksi juuri posterina.
 • Arviointikriteerit: aiheen sopivuus vuoden ITK-teemaan, aiheen uutuusarvo ja kiinnostavuus sekä sovelluksen / hankkeen / pedagogiikan innovatiivisuus ja sovellettavuus käytäntöön.
 • Posterin esittelijät ovat sovittuina aikoina yleisön tavattavissa.
 • Lisätietoa posterin esittelijälle.
 • Huom. ilmoita CFP-lomakkeessa mahdollinen halukkuutesi pitää lisäksi PechaKucha-esitys. 

ITK-chat&foto

 • ITK-chat&foto on visuaalinen esitys, jota tukee heittäytyvä lavaesiintyminen.
 • ITK-chat&fotossa esitellään kuvin esim. tutkimustuloksia, ideoita, ja/tai kehittämisprojekteja, tiedotetaan ja/tai mainostetaan. Kerro ehdotuksessa mitä haluat esittää ja miksi juuri ITK-chat&foto -esityksenä.
 • Esitys on ytimekäs ja säkenöivä, jonka tarkoituksena on pitää yleisön kiinnostustaso korkealla.
 • Esittäjä saa esittää 20 kuvaa, jokaista tasan 20 sekunnin ajan (diasarja pyörii taustalla, eli kuvat ohjelmoidaan vaihtumaan 20 sekunnin välein). Esitysaika on 6 minuuttia 40 sekuntia, jonka jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
 • Arviointikriteerit: aiheen sopivuus vuoden ITK-teemaan, aiheen uutuusarvo ja kiinnostavuus sekä sovelluksen/hankkeen/pedagogiikan innovatiivisuus.
 • Lisätietoa ITK-chat&foto -esittäjälle