Kymmenen tikkua tabletilla

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 11:00 - 11:30, Esityssali 35

Puheenjohtaja: Liisa Lind

Esiintyjät:

  • Maria Hukkanen, Siltamäen ala-aste
  • Nina Orpana, Siltamäen ala-aste

Avainsanat: ryhmätyö, mobiililaitteet, teknologiakasvatus, eri-ikäiset oppijat

Kohderyhmä: Luokanopettajat
Opettajat

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://kymmenentikkuatabletilla.blogspot.fi/, http://oppimaisema.fi/?290&project_id=262, http://oppimaisema.fi/?290&project_id=174

Millaista on tulevaisuuden oppiminen? Mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Miten koulu voi opettaa tulevaisuudessa tarvittavia taitoja? Miten teknologiaa voidaan hyödyntää oppimisessa? Miten teknologia nivoutuu osaksi koulun toimintakulttuuria?
Halusimme toteuttaa projektin, jossa eri-ikäiset oppilaat toimivat yhdessä teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteenamme oli saada yhteistyöhön mukaan oppilaiden vanhemmat sekä joku koulun ulkopuolinen taho. Toteutimme noin 20 tunnin mittaisen projektin, jossa 1. ja 5. luokkalaiset oppilaat tekivät yhdessä virtuaaliset peliohjeet entisaikojen peleistä. Lisäksi meillä toimi koko projektin ajan 5. luokkalaista oppilaista koottu dokumentaatioryhmä, joka kuvasi projektin kulkua ja päivitti projektille avattua blogia. 
 
Projektin alussa asetimme tavoitteet Poppletilla, yhdessä oppilaiden kanssa. Sitten oppilaat esittelivät ja opettivat toiselleen pelaamiaan mobiilipelejä. Vierailimme alueen korttelituvalla, jossa oppilaat haastattelivat n. 60-90 –vuotiaita korttelitupalaisia heidän koululaisina pelaamistaan peleistä ja leikeistä. Korttelitupalaiset saapuivat myös vastavierailulle koulullemme, jolloin oppilaat pääsivät opettamaan heitä pelaamaan älypuhelimilla sekä iPadeilla. Vierailujen jälkeen oppilaat tekivät kuvakäsikirjoitukset ja kuvasivat entisaikojen pelien ohjeet. Videot kuvattiin iPadeilla yhden oton periaatteella. Projekti huipentui koululla pidettyyn peli-iltaan, johon kutsuttiin mukaan myös oppilaiden vanhemmat. Koko projektin ajan yhtenä tärkeänä tavoitteena oli oppilaiden oma reflektointi ja tekemisen peilaaminen asetettuihin tavoitteisiin. Reflektoinnissa käytimme apuna TeamUp –työkalua, joka kannustaa ja rohkaisee ilmaisuun ja toimivaan ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi kehitimme itse ryhmäitsearviointilomakkeen GoogleDriveen. 
 
Projekti onnistui erinomaisesti. Oppilaiden ryhmätyöskententely- ja teknologiataidot kehittyivät, oppimisympäristö laajeni ja opettajien teknologiakasvattajuus syveni. Saimme myös paljon konkreettisia ideoita ja pedagogisia toimintamalleja, joita olemme jakaneet koko työyhteisölle. Olemme esimerkiksi hyödyntäneet virtuaalisia peliohjeita pihaleikkien opettelussa sekä käyttäneet projektin aikana tutuksi tulleita teknologisia sovelluksia projektin jälkeen.
Esitys sisältää videoklippejä projektin varrelta. Foorumiesityksemme aikana yleisö voi osallistua ja kommentoida esitystä TodaysMeetillä.