Edukata, design-ajattelua opetuksen suunnitteluun

Workshop

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Keskiviikko klo 10:00 - 17:00

Kouluttajat:

  • Tarmo Toikkanen, Aalto-yliopisto
  • Pasi Kurttila, Oulun yliopiston harjoittelukoulu
  • Markku Lang, Oulun yliopiston harjoittekoulu

Organisaatio: Oulun yliopiston harjoittelukoulu ja LeGroup (Aalto yliopisto)

Avainsanat: Oppimisaktiviteetti, pedagoginen skenaario, design pohjainen opettaminen, Edukata

Kohderyhmä: Luokanopettajat
Kaikki opettajat

Hinta: maksuton

Esitykseen liittyvä linkki: http://edukata.fi, http://oppimaisema.fi/projektikortit/itec

Sisältö:

Laajenna opetuksen suunnittelutaitojasi design-ajattelulla. Euroopan suurimman opetusteknologiahankkeen arvokkaimmat tulokset ovat olleet Edukata-menetelmällä tuotetut oppimisaktiviteetit, joiden avulla opettaja ja opettajayhteisöt voivat kehittää opetusmenetelmiään ja ottaa käyttöön uusia välineitä.


Edukatamenetelmä on vaiheistettu työskentelyrunko, johon kuuluu seuraavia osia: skenaarion valinta, design studio, osallistavan suunnittelun paja ja oppimisaktiviteetin luominen. Työpajassa muodostetaan suunnittelutiimi (4-5 henkilöä) ja valitaan työn pohjaksi yhteinen pedagoginen skenaario. Tämän jälkeen design studiossa muodostetaan keskustelujen ja erilaisten työvaiheiden jälkeen alun skenaarioista konkreettisempia ideoita oppimisaktiviteeteista.


Osallistavan suunnittelun pajat antavat sinulle ja ryhmällesi uusia ideoita ja inspiraatiota. Täällä saatte harjoitella keskeneräisten pedagogisten ideoiden esittelyä ja saatte rakentavaa kritiikkiä ideoistanne. Oppimisaktiviteetin luominen on Edukatatyöskentelyssä viimeinen vaihe. Oppimisaktiviteetti luodaan mahdollisimman riippumattomaksi ja itsenäiseksi niin, että sitä voidaan soveltaa eri-ikäisille opiskelijoille ja eri yhteyksissä.


Työpajan osallistujat saavat riittävästi tietoa ja kokemusta, jotta he voivat järjestää Edukata-työpajoja omissa organisaatioissaan ja edistää kollegoidensa opetuksen muotoilutaitoja. Osallistujat saavat sertifikaatin osallistumisestaan ja voivat halutessaan jatkaa Edukata-menetelmän käyttöä ja saavuttaa edistyneempiä sertifikaatteja.

Aikataulu:

Osallistujille jaetaan materiaalia etukäteen. Etukäteistehtävät vievät noin 1 tuntia aikaa. Työpajan jälkeen osallistujat voivat halutessaan jatkaa Edukatan parissa työskentelyä asiantuntijatuen avulla. Aikataulu:

 

10.00 Työpajan avaus, Edukata-menetelmän esittely

10.30 Edukata-työskentelyn työskentelyn aloitus, tiimien muodostus, skenaarioihin tutustuminen

10.45 Design studio 1

11.15 Reflektio

11.30 Participatory design

12.00 Reflektio

12.15 Lounastauko

13.00 Oppimisaktiviteettien arviointiharjoitus

13.30 Design studio 2

14.00 Oppimisaktiviteettien luominen

14.30 Kahvitauko

15.00 Oppimisaktiviteettien vertaisarviointi

15.30 Reflektio ja palaute, työpäivän koonti

16.15 Työpaja päättyy