Mini-mobiilikesäkoulu eli Mobiilieskari

Tulevaisuuden labra

‹ Takaisin

Tila: A 6

Järjestäjät:

  • Lotta Linko, HAMK
  • Jaana Nuuttila, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Hanna-Kaisa Sulonen, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Johanna Salmia, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Outi Vahtila, Hämeen ammattikorkeakoulu

Organisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

Avainsanat: yhteisöllisyys, vertaisoppiminen, mobiili, luovuus, mobiilikesäkoulu, uusi työ

Kohderyhmä: Opettajat
Sopii kaikille opettajille koulutusasteesta riippumatta

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.mobiilikesakoulu.com

Mobiilieskarissa opitaan ohjatusti ja yhdessä mobiililaitteiden, -sovellusten ja toimintatapojen tuomia uusia mahdollisuuksia opetuksen ja muun työnteon tueksi.
 
Mobiilieskarissa vedämme toiminnallisia, ohjattuja ja aiemmin toimiviksi testattuja rasteja, joilla osallistujat määrittelevät omat tavoitteensa, tekevät niitä tukevia konkreettisia tuotoksia (ryhmäviestintä, kuvat, miellekartat, videobloggaus, 3D-ympäristö) tai ottavat työtehokäyttöön sovelluksia (WhatsApp, Instagram, Pinterest, Mindmeister, SimpleMind, Blogger, Meshmoon Rocket). Tuotokset ja tunnelmat jaetaan yhteisille kanaville mm. sosiaaliseen mediaan.

Painotamme sovellusten käyttöä työtarkoituksiin ja kerromme, miten ne tukevat opetusta tai muuta työtä oppilaitoksessa. Mobiilieskarin käytyään osallistujat ovat oppineet vähintään yhden uuden taidon, jonka voivat viedä jokapäiväiseen työhönsä. Kouluttajina ovat mobiilikonkarit, ja mallina on myös vertaisoppiminen.

Rastit sijaitsevat ITK-torin lisäksi muissa ITK-alueen ympäristöissä - #mobiilieskari-liput kertovat, missä mennään. Mobiilieskarissa toteutetaan Mobiilikesäkoulun ideaa: astutaan ulos totutuista ympäristöistä ja aktivoidaan osallistujien luovuus mobiilin mahdollisuuksia hyödyntäen.
Toimintapisteaikatalu: http://bit.ly/meskari2014
 
(Mobiilieskarissa saa tietysti myös räplätä laitteita tai tutkia sovelluksia, ja siihenkin saa neuvontaa.)