Laajentunut koulu – vireä koulu elävässä kunnassa

Teemaseminaari

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 13:15 - 14:30, Esityssali 36

Puheenjohtaja: Leena Vainio

Esiintyjät:

  • Virpi Hirvensalo, Turun yliopisto
  • Liisa Kirves, Tuusula
  • Sami Tantarimäki, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

Avainsanat: e-oppiminen, laajentunut koulu, verkostot, pienet koulut

Kohderyhmä: Rehtorit, koulu- ja sivistystoimenjohtajat, hallinto

Koulu on parhaimmillaan alueen monitoimikeskus ja yhteisöjen solmukohta, joka pitää alueen pirteänä. Koulun, yhteisön ja yhteiskunnan toimiva vuorovaikutus on tärkeä niin maaseutu- kuin koulutuspoliittisesti. Tänä päivänä tämä sydän voisi muodostua osaksi alueellista, kansallista tai globaaliakin keskusta myös erilaisin digitaalisin menetelmin.  E-opetus on yksi näkökulma ja siksi mielenkiintoista onkin pohtia miten e-oppiminen auttaisi pieniä kouluja pitämään asuinalueet elävinä etäisyyksistä riippumatta. Voisiko pieni olla kannattavaa ja voisiko tieto ja osaaminen liikkua oppilaiden ja opettajien sijaan?

Teemasessiossa etsitään erilaisia argumentteja, joilla erityisesti pienkouluille etsitään vaihtoehtoisia, innovatiivia ja sähköisiä toimintamalleja. Teemaseminaari toteutetaan aihetta pohjustavin alustuksin ja keskusteluin ja visuaalisesti kuvataan toimivaa yhteisöä.

Alustuksien pohjalta jäsennetään ajatuksia uusista toimintatavoista ja haetaan hyviä malleja erityisesti e-oppimisen mahdollisuuksista ja rajoitteista pienten koulujen toiminnan tukena.  Mitkä e-oppimisen käytännöt voivat olla käytössä tulevaisuuden menestyvissä kouluissa? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia e-oppimisen käytäntöjen juurruttamisessa on esimerkiksi suhteessa koulun muihin käytäntöihin?  Millaista yhteistyötä koulujen on viritettävä ja mille tahoille?