Ei pelkkää välineiden opettelua! Case: opettajankoulutus

Teemaseminaari

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 09:30 - 10:45, Esityssali 23

Puheenjohtaja: Liisa Lind

Esiintyjät:

  • Jari Laru, Oulun yliopisto
  • Vesa-Matti Sarenius, Oulun yliopisto
  • Emilia Manninen, Oulun yliopisto

Avainsanat: opettajankoulutus, sosiaalinen media, yhteisöllinen oppiminen, mobiilioppiminen, mobiililaitteet

Kohderyhmä: Opettajat ja opettajankouluttajat
Kohderyhmä on kiinnostunut ottamaan teknologiaa käyttöön omassa opettajantyössään tai on kiinnostunut kehittämään opettajankoulutusta

Esitykseen liittyvä linkki: https://wiki.oulu.fi/display/tvt2013/Etusivu, https://www.facebook.com/groups/avoinoppimateriaali/

Useissa kansallisissa tulevaisuuden opetusta koskevissa selonteoissa korostetaan taitoja työskennellä ja opiskella tehokkaasti erilaisissa teknologiatuetuissa ympäristöissä. 2000-luvun työelämälle ovat tyypillisiä epämääräiset ja jaetut ongelmat sekä teknologian monipuolinen hyödyntäminen. Elämme keskellä historiallista murrosta, jossa koulun on todettu jopa ministereiden suulla jääneen teknologian kehityksen jälkeen.

Teemaseminaarissa ’Muokkaa: Ei pelkkää välineiden opettelua! Case: opettajankoulutus’  pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin siitä,

  1. mitkä ovat niitä tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetus- ja oppimiskäyttöön liittyviä taitoja ja tietoja, jotka pitäisi jokaisen valmistuvan luokanopettajan tulisi hallita
  2. miten tieto- ja viestintäteknologiaa voidaan integroida opetettavien aineiden sisältöihin ja opiskeluun
  3. mitä mahdollisuuksia ajanmukainen opetusta tukeva teknologia tarjoaa sekä itsenäiselle että opiskelijoiden ja opettajien yhteisölliselle työskentelylle.
  4. sekä miten opettajia saataisiin yhä enemmän innostumaan oppimateriaalien tekemisestä itse

TVT: opetuskäytön trendeihin pureudutaan seminaarissa kolmen virikepuheenvuoron ja niihin pohjautuvien keskusteluiden kautta:

  • Työelämäorientoituneet pakolliset orientoivat tvt-opinnot, Jari Laru, KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus
  • Tieto- ja viestintätekniikka luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa, Emilia Manninen, FM, yliopisto-opettaja, matematiikka
  • Avoimen oppimateriaalin tuottaminen yhteisöllisenä projektina, Vesa-Matti Sarenius, FM, yliopisto-opettaja, matematiikka

Teemaseminaarin yleisö aktivoidaan mukaan jo ennen tapahtumaa hyödyntämällä seminaarin omaa Facebook -ryhmää (www.facebook.com/groups/itk2014teemaseminaari.oulu/). Jokaisesta puheenvuorosta tehdään ennakkoon tutustuttava videoleike, joka on löydettävissä Facebook -ryhmästä. Videoissa
esitellään puhujien kursseja ja niiden toteutuksia, niiltä osin kuin se ei ole itse teemaseminaarissa mahdollista. Ryhmässä käytävät keskustelut tulevat myös vaikuttamaan itse teemaseminaarin puheenvuorojen sisältöihin.