Haastaako uusi ops opettajan - oppilaan tvt-taitotasot ja opettajan osaaminen 2014

Teemaseminaari

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 11:00 - 12:15, Esityssali 36

Puheenjohtaja: Asko Lippo

Esiintyjät:

  • Kimmo Koskinen, Opetushallitus
  • Kurt Torsell, Kuntaliitto
  • Harri Jurvela, eVarikko

Avainsanat: tvt-ops, opettajan osaaminen, oppijan taitotasotavoitteet

Kohderyhmä: Rehtorit, koulu- ja sivistystoimenjohtajat, hallinto
opetushenkilöstön koulutuksesta vastaavat, kunta- ja koulukohtaisia opetussuunnitelmia laativat

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.oph.fi/ops2016, http://www.opeka.fi/fi

Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa painotetaan aiempaa voimakkaammin tieto- ja viestintäteknologian merkitystä osana monilukutaitoa, laaja-alaista osaamista, tulevaisuuteen valmistautumista, työelämätaitoja ja globaalissa maailmassa toimimista. Oppiaineiden yhteistyötä painotetaan ja kussakin oppiaineessa tarkastellaan sille ominaisia tapoja käyttää tietoteknologiaa oppimisen tukena. Oppilaille on määritelty asteittain kehittyvät taitotasot. Millaisia vaateita uudet opetussuunnitelmien perusteet asettavat opettajille?

Essie-tutkimuksen mukaan Suomessa tvt-infra olisi kohtuullisessa mallissa, mutta arjen käyttö ontuu. Opettajat kaipaavat hyviä käytänteitä tietoteknologian pedagogiseen käyttöön. Millainen on suomalaisten opettajien osaamisen taso uusimpien kartoitusten perusteella? Mikä heitä arjessa haastaa? Millaiset olisivat askelmerkit kohti uusien opetussuunnitelmien mukaista osaamisen kehittämistä kaikissa oppiaineissa, jokaisen opettajan tunneilla?

Paneelissa Opetushallituksen edustaja avaa uusia - huhtikuussa 2014 kommenteille avautuvia opetussuunnitelmien perusteita tvt:n osalta. Opettajien osaamista tarkastellaan mm. Kuntaliiton kartoituksen ja Opeka-kyselyn pohjalta. Kuntaliiton kartoitus lähetettiin kaikille kunnille loppuvuodesta 2012 ja Opeka-kyselyä on kyselysivuston mukaan tätä kirjoitettaessa (31.10.2013) käytetty 112 kunnassa. Moni suuri kunta testauttaa opettajakuntansa osaamisen Opekalla keväällä 2014, jolloin tulokset olisivat käytössä ITK-teemaseminaarissa.

Paneelin alustuksiin pyydetään opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen edustajien kommentit.