PÄÄTÖSLUENTO: Kutsumuksen löytäminen - Tulevaisuuden koulutuksen keskeinen tavoite

Kutsuttu puhuja

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 14:00 - 15:00, Esityssali 22, Esityssali 23, Esityssali 24

Puheenjohtaja: Jarmo Viteli

Puhujat:

  • tutkija Frank Martela, Filosofian Akatemia

Avainsanat: Yhteiset esitykset

Siirtymä jälkiteolliseen yhteiskuntaan on pakottanut meidät tarkastelemaan koulun perimmäisiä päämääriä uudesta suunnasta. Uusi työelämä ja uusi yhteiskunta vaativat uusia oppimistapoja. Työelämässä pärjääminen vaatii työntekijöiltä yhä enemmän luovaa työpanosta, omaehtoista urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista. Erityisen vahvoilla tulevassa työelämässä ovat oman kutsumuksensa löytäneet työntekijät, joita omakohtainen innostus ohjaa eteenpäin.
 
Toki tulevaisuudenkin koulun keskeinen tehtävä on tiettyjen perustaitojen opettaminen. Mutta niiden ohella koulutuksella tulisi olla kaksi pääpainopistettä: nuoren tukeminen oman kutsumuksensa löytämisessä ja nuoren omaehtoisten kykyjen vahvistaminen oman osaamispääoman, urakehityksen ja ylipäänsä elämän hallinnassa.
 
Toistaiseksi kutsumuksen löytäminen on ollut satunnaista. Joillekin se osuu kohdalle, valtaosalle ei. Mutta entä jos koulutusjärjestelmä pyrkisi systemaattisesti tukemaan tätä kutsumuksen löytämisprosessia? Miten se tapahtuisi? Siihen pyrin tässä puheenvuorossa vastaamaan.