iTunes U - digitaalinen oppimisympäristö

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 17:45 - 18:15, Esityssali 36

Puheenjohtaja: Liisa Huovinen

Esiintyjät:

  • Kari Nieminen, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Avainsanat: ipad, digitaalinen oppimisympäristö, avoimet oppimateriaalit, matematiikka, iTunesU

Kohderyhmä: Aineenopettajat / matemaattis-luonnontieteelliset aineet
Ensisijainen kohderyhmä Opettajat, joiden oppilaat käyttävät iPadejä. Lisätietoa kohderyhmästä Lukion ja yläkoulun matemaattisten aineiden opettajat saavat eniten irti esimerkkikurssista

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.uta.fi/normaalikoulu/esittely/nieminen_kari.html

iPadien peruskäytön oppii nopeasti. Tämän jälkeen meillä opettajilla menee paljon aikaa laitteen pedagogisen käytön opetteluun. Ensimmäisessä vaiheessa hankimme runsaasti halpoja tai ilmaisia iBooks-kirjoja ja Appeja. Uusia entistä parempia tulee jatkuvasti ja hankintaprosessiin jää helposti koukkuun. Pilvipalveluja voi käyttää oppilaiden tuotosten palautuksiin ja niiden kautta voi jakaa omaa materiaalia oppilaille. iPadeillä toimivat myös sosiaalisesta mediasta tutunoloinen Edmodo ja pilvipalveluja helppokäyttöisempi Showbie, joiden avulla opettaja pääsee mm. korjaamaan ja kommentoimaan oppilaan töitä. Lisäksi iPadin kautta on käytössä koko netti: tiedonhaut, videot, opetukseen suunnatut materiaalit …
 
Esityksessä demonstroidaan miten kaikki edellä mainittu saadaan organisoidusti yksien kansien väliin käyttämällä ilmaista iTunesU Course Manager - ohjelmaa. Havainnollistetaan miten opettaa jonkin asiakokonaisuus, esimerkiksi lukiokurssi, kokoamalla kaikki kurssilla tarvittava aineisto samaan pakettiin. iTunesU:hun voi linkittää iPadin Appit, oppilaille jaettavat materiaalit,  oppilaiden tulevat esseet,  työselostukset ja tehtävät, omat tuntisuunnitelmat,  ja mahdollisesti myös sähköinen oppikirja. Lisäksi iTunesU:hun voi lisätä videoita, verkkolinkkejä ja verkkolinkkien kautta netin mobiililaitteille suunniteltu sisältö. Kaiken tämän voi tehdä vaiheittain kurssin aikana.
 
Esimerkkinä käytetään lukion pitkän matematiikan kurssia ja edetään tarpeen mukaan esim. matemaattisen tekstin tuottamiseen ja opiskelijoiden kotitehtävien tallentamiseen ja esittämiseen. Esityksen pääpaino on kuitenkin yleisessä digitaalisessa oppimisympäristössä, joten oppiaine tai kouluaste eivät ole pääosassa. 
 
Esityksen tavoite
Päästä iPadien pedagogisessa hyödyntämisessä seuraavalle tasolle. Avoimien oppimateriaalien hyödyllisyyden ymmärtäminen.