Koulutuksen ja opetuksen pilviväylä

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 17:45 - 18:15, Esityssali 35

Puheenjohtaja: Teemu Leinonen

Esiintyjät:

  • Jarkko Moilanen, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Avainsanat: pedagogiikka, palvelu, edutech, koulutuspilvi, pilviväylä, digitaalinen oppimateriaali, sovellus, ekosysteemi

Kohderyhmä: Luokanopettajat
opettajat, pilvipalvelujen tuottajat, verkko-oppimisympäristöjen tuottajat/kehittäjät, kuntien koulutuksen hankintahenkilöstö

Pilviväylä (työnimi) on Opetus- ja kulttuuriministeriön projekti suomalaisen koulutuspilvipalvelun toteuttamiseksi. Pilviväylästä kehitetään kokonaisvaltainen edutech-ekosysteemin kohtaamis- ja vuorovaikutuspaikka verkossa. Se on paikka jossa oppilaiden, opettajien ja palveluntuottajien muodostama vertaisverkosto toimii ja vaikuttaa tulevien pedagogisten käytänteiden luomiseen ja levittämiseen. Palvelun avulla koulut saavat käyttöönsä parhaat ja uusimmat digitaaliset oppimateriaalit ja sovellukset. Esityksessä kerrotaan projektin tilanne, toimintavoista ja tavoitteista konkreettisten esimerkkien avulla.