Oppilaiden omat päätelaitteet monipuolistamassa opetusta

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 11:45 - 12:15, Esityssali 12

Puheenjohtaja: Sara Sintonen

Esiintyjät:

  • Jaakko Rekola, Espoo
  • Paula Turkkila, Espoo, Lintuvaaran koulu
  • Sara Sintonen, Helsingin yliopisto

Avainsanat: opetuksen kehittäminen, mobiili, yhteistyö, verkostoituminen

Kohderyhmä: Luokanopettajat
kaikki, joiden työhön omatoimisuus ja välineet tuovat lisäarvoa

Esitykseen liittyvä linkki: http://pelastakaalapset-fi-bin.directo.fi/@Bin/36747a7abdcdfaf33d1c2d9dcd644dcf/1383208523/application/pdf/1346724/LapsetMediatuottajina_2013.pdf

Mobiililaitteet ja sosiaalisen media verkostot ovat tärkeä osa lasten ja nuorten mediatodellisuutta koulun ulkopuolella. Miten koululaitos hyödyntäisi tämän resurssin? Espoon suomenkielinen opetustoimi on laatinut koulujen opettajien ja rehtorien kanssa linjauksen oppilaiden omien päätelaitteiden käyttöön opetuksessa. Linjausta ja ylipäätään omien päätelaitteiden opetuskäytön toimintamallia on kokeiltu koulujen omina kehittämishankkeina sekä kehittämisprojekteilla.

Teemaseminaarissa käsitellään kahden mobiilaitteiden opetuskäyttöä koskevan kehittämishankkeen aitoja ja konkreettisia koulukokeiluita sekä kaupungin keskitettyä kehittämislinjaa. Näitä toimintakuvauksia peilataan uusien opetussuunnitelmien perusteisiin sekä mm. Sara Sintosen tutkimukseen: Lapset mediatuottajina. 8-11 -vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Teemaseminaari on  tiivitettävissä/ karsittavissa myös foorumiesitykseksi.

Mobiilipäivä-hanke, syksy 2013

Neljä espoolaista koulua toteutti syksyllä 2013 muutamalla luokka-asteella mobiiliteemapäivän. Päivää pohjustettiin ja suunniteltiin yhdessä InnoOmnian asiantuntijoiden kanssa. InnoOmnian opiskelijat, Innomerkonomit, olivat mukana tukemassa koulujen teemapäiviä. Materiaalia ja ideoita kerättin ja jaettiin prosessin aikana verkossa. Kokemukset purettiin teemapäivien jälkeen yhdessä, ja hyvät käytänteet jaettiin kaikkien koulujen käyttöön. Samalla koulut arvioivat omien päätelaitteiden käyttöä koskevaa yhteistä linjausta.

  • InnoOmnia: Aila Winter, Pauliina Venho, InnoOmnia, Satu Järvinen, Mimmi Heiniö
  • Espoo: Tuukka Soini, Mankkaanpuron, Sepon, Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut

SAHA - Sallittu ja hallittu kännykän käyttö koulussa

Kännykät ovat tänä päivänä monimedialaitteita. Perusominaisuuksien (puhelut ja tekstiviestit) lisäksi useimmalla puhelinmallilla voi tänä päivänä pelata pelejä, kuunnella musiikkia, ottaa kuvia ja videokuvaa. Niitä voi myös käyttää esimerkiksi laskimena ja äänityslaitteena. Yhä useammalla on nykyään nk. älypuhelin, joka mahdollistaa myös kännykällä surffaamisen netissä. Tällöin kännykkään voi myös ladata erilaisia sovelluksia, jolloin sen erilaisille käyttötavoille on enää mielikuvitus rajana.

SAHA-hankkeella tuetaan oppilaiden omien päätelaitteiden mielekkään opetuskäytön aloittamista ja kehittämistä. SAHA-tukee koulujen verkostoitumista sekä ideoiden ja hyvien käytänteiden jakoa opettajien ja oppilaiden kesken.

SAHA-hanke elää ja muotoutuu kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan. Toteuttajana ovat koulut yhteistyössä HY/OKL/Mediakasvatuksen tutkimusryhmän ja Espoon kaupungin opetustoimen tuella. Hanke syntyi tutkijoiden ja koulujen innostuksesta ja jatkototeutus-ideana tutkimuksen ”Lapset mediatuottajina. 8-11 -vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen” pohjalta.