Ilmiöopas eheyttävän pedagogin reppuun

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 09:30 - 10:00, Esityssali 24

Puheenjohtaja: Anne Rongas

Esiintyjät:

  • Aki Luostarinen, Otavan Opisto

Avainsanat: pedagogiikka, yhteisöllinen oppiminen, ilmiöt, ilmiöpohjaisuus, opas

Kohderyhmä: Kaikkien asteiden opettajat ja rehtorit
Ilmiöoppaan kirjoittajia on kaikilta asteilta. Toteutusmallit on kuvattu niin yleisellä tasolla, että virikkeitä voi saada hyvin monenlaiseen opetukseen.

Ladattavat tiedostot:

Ilmiöpohjainen oppiminen on saanut lukuisia opettajia innostumaan oppiainerajoja ylittävän, oppimista eheyttävän työskentelyn suunnittelusta. Samalla on luontevasti päästy kohti opettajien todellista tiimityötä ja yhteisöllistä oppimista, jossa oppijalla on myös oma rooli ja vastuu kokonaisuuden eteenpäin kuljettamisessa. Ilmiöopas kokoaa sekä kokemuksia, oppijoiden palautetta, tuotoksia, prosessikuvauksia että käytännön ohjeita rehtoreille ja pedagogisia jäsennyksiä opettajille. 

Ilmiöpohjainen oppiminen ei sinällään ole mikään uusi toimintamalli vaan pikemminkin vanhojen hyvien keinojen uudelleenmuotoilua. Oppiainejakoinen opetus kaipaa rinnalleen täydentäjäksi tietotulvan ja sirpaletiedon eheyttäjää, oppimistapaa, jossa kokemuksellisuus, oppimisprosessi ja prosessissa oppiminen avautuvat. Ilmiöpohjainen oppiminen ei siis korvaa vanhoja tuttuja työtapoja vaan tulee niiden rinnalle.

Pilottikouluilla on ollut kertomisen arvoisia kokemuksia, kuten se, miten hulivililuokan henki muuttui toimivaksi tai miten ilmiötyöskentelyn aikana tajuttiin sisustaa yksi luokka kokonaan uudelleen koulun suosituimmaksi oppimistilaksi.

Ilmiöpohjainen oppiminen vaatii suunnittelua. Suunnittelu on parhaimmillaan, kun mukana on useita opettajia ja kun oppijoilla mahdollisuus vaikuttaa. Pilottikoulujen opettajat muistuttavat oppaassa siitä, että oppimisprosessiin on syytä luottaa ja oppijoille on annettava aikaa. Viime aikoina koulutyöskentelyn alituisesta kiireestä on puhuttu paljon. Asioiden läpikäyminen ja bulimiaopiskelu eivät jätä kovin vankkoja muistijälkiä. Ilmiötyöskentely kytkeytyy luontevasti kompetenssiajatteluun ja oppimistavotteiden painopisteen siirtymään tietomäärityksistä kohti osaamistavoitteita. Ilmiötyöskentelyssä mahdollistuu myös yksilöllisten oppimispolkujen kulkeminen. 

Opettajat kertovat oivaltaneensa, että yhdessä tekeminen on hauskaa, se ruokkii itse itseään, innostuminen lisää innostusta. Asioita ymmärretään eri tavoin ja se on ilmiöoppimisen ydintä: kaikkien ei tarvitse tehdä yhtä aikaa samaa. Erilaisuuden huomioiminen on tärkeää opettajille ja oppijoille. Kun oppimisen kohde on yhteinen projekti, opitaan myös toinen toisilta – välillä oppijakin pääsee opettajan rooliin.

Ilmiöopas on kehittämishankkeiden yhteistuotos, joka on saatu aikaan avoimen yhteisöllisen työstämisprosessin avulla. Mukana kirjoittajissa ja haastatelluissa on ollut sekä konkareita että ensikertalaisia. Opas on kirjoitettu opettajille ja rehtoreille. Se julkaistaan sekä painotuotteena että verkkoversiona ja sen verkkoversio jää elämään täydennyksiä varten. Ilmiöopas tulee tarpeeseen, sille on ollut runsaasti kysyntää jo työstämisvaiheessa. Opas julkaistaan avoimella lisenssillä tammikuussa 2013.