Tunnit normiluokasta livenä kotioppilaille

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 13:15 - 13:45, Esityssali 22

Puheenjohtaja: matleena.laakso@tampere.fi

Esiintyjät:

  • Petri Lounaskorpi, Konneveden lukio

Avainsanat: pedagogiikka, etäopetus, didaktiikka, yläkoulu

Kohderyhmä: yläkoulu, lukio, rehtorit, aineenopettajat, etäopettajat

Ladattavat tiedostot:

Yläkoulumme kuuluu sumalaisten homekoulujen kerhoon. Tästä johtuen, osa oppilaista (ja opettajista) ei voi työskennellä koulun tiloissa, vaan on pakotettu osallistumaan opetukseen kotoaan. Tähän tarvitaan tietenkin lääkärin todistukset ja yhteinen sopimus kodin ja koulun välille opetuksen toteutuksesta.

Asia on myös suuri haaste tavalliselle opettajalle, sillä oppitunteja ja oppiaineita viikossa riittää. Yläkouluissa on usein tietokoneet sijoitettu tietokoneluokkaan ja "tavallisissa" luokissa on vain opettajan tietokone. Etäopetusta varten yläkouluissa on harvoin järjestetty opetustilaa ja tämä oli myös meillä haasteena. Vaikka koulumme yhteydessä on lukio, jossa on etäopetusta harrastettu jo usean vuoden ajan tekninen laitteisto on sijoitettu määrättyihin lukion luokkiin.

Kotona olevia oppilaita taas yläkoulussa oli kaikilta luokka-asteilta ja näin myös kaikkien luokka-asteiden kaikki oppitunnit tuli saada eetteriin, usein useita yhtäaikaisesti.

Koulussamme oli onneksi osittain siirrytty kannettaviin tietokoneisiin myös luokkakoneina jo pari vuotta sitten. Helpoimminhan tuo opetus toimii suoraan läppärin kameralla ja mikrofonilla oppitunnillla. Mutta opettajat käyttävät useita välineitä tunneilla. Perinteinen taulutyö, ppt -esitykset ja dokumenttikamera ovat yleisiä välineitä. Haasteeksi tuli saada kaikki tuo opettajan työ näkyviin kotikoneen ruudulle ja saada vielä opetuskeskustelun ääni kuuluviin.

Tietokeneiden fyysinen ongelma on yhden luukun periaate, eli kone voi käsitellä vain yhtä kuva- tai äänisignaalia kerrallaan. Tämä korostuu, kun käytetään verkkoluokkaa, videoneudottelua tms. järjestelmää.

Ratkaisuksi löysimme usb -dokumenttikameran automaattisella tarkennuksella. Kamerassa on pitkä varsi, joka kääntyy, mutta myös asettuu tukevasti paikalleen ja mahdollistaa sen monipuolisen käytön. Kameraa opettaja käyttää kääntämällä sitä osoittamaan taululle, datatykin kuvaan, pöydällä olevaa materiaaliin tai itseensä.  Ziggy -kamera on  edullinen ratkaisu ja opettajan tuli vain miettiä, mitä kuvaa hän haluaa lähettää etäpäähän.

Haaste opettajille alussa oli tehdä perinteinen tuntisuunnitelma yhdessä kuvaussuunnitelmaksi, jotta välineiden käyttö automatisoitui. Jo neljännen pidetyn tunnin jälkeen suurin osa opettajista sanoi tunnin pitoa "normaaliksi" vaikka oppialita oli sekä omassa luokassa että kotiopetuksessa.

Toteutusta varten loimme myös eri luokka-asteille omat virtuaaliluokat, jotta koulun normaalia lukujärjestystä ei tarvinnut muuttaa puuttuvien virtuaalitilojen puutteen vuoksi.