Oppilaan tuottamat omat omat oppimateriaalit yläkoulun historiassa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 13:15 - 13:45, Esityssali 36

Puheenjohtaja: Martti Piipari

Esiintyjät:

  • Mikko Saranen, Konneveden yläkoulu
  • Mari Jämsen, Konneveden yläkoulu

Avainsanat: Sähköinen oppimateriaali, yläkoulu, opettajien yhteistyö, opettaja tiimi

Kohderyhmä: yläkoulu, aineenopettajat, lukio

8 luokan hostoria Talvisota ja Jatkosota -osio toteuttetiin sähköisillä materiaaleilla ilman oppikirjoja. Oppikirja syntyi kurssin edetessä ja jokainen oppilas räätälöi oman oppimateriaalinsa.

Kurssin pohjaksi opettaja laati perustiedot kirjan rakenteeksi ja loi otsikot sähköiseen oppimateriaaliin. Kurssi alkoi oppilaat haastavalla tiedon hankinnalla ja tietolähteiden kokoamisella. Tavoitteena oli nimittäin myös tallentaa autenttista tietoa sekä sodan kokeneilta että kotirintamalla toimineilta seniorikansalaisilta.

Kun pienryhmittäin tietolähteet oli kartoitettu, kurssi eteni vaihe vaiheelta ja oppijoiden omat oppikirjat (mobiileiksi taitetut monimediamateriaalit) alkoivat hahmottua. Kerättiin haastatteluja vanhainkodista sekä sukulaisilta, koottiin videokatsauksia yle:n areenasta ja muista lähteistä ja tutustuttiin myös muihin lähdeteoksiin. Myös Sotungin lukion Second Lifessa olevaa virtuaalioppimisympäristöä käytettiin tiedonhakuun ja simulointiin.

Kurssille osallistui koko koulun 8 ikäluokka ja myös erityisiä oppimisvaikeuksia omaavat oppilaat loivat räätälöidyt materiaalit opettajan opastuksella omaan henkilökohtaiseen oppimispaikkaansa. Räätälöinti toteutettiin hyödyntäen mm. selkokieli toimintoja ja puhesyntetisaattoreita.

Kokeet ja välitestit toteutettiin Ville- sähköisellä arviointijärjestelmällä. Järjestelmän käyttöä harjoiteltiin välitestien avulla, joilla valmistauduttiin varsinaiseen kurssikokeeseen. Välitesteissä käytettiin erilaisia sähköisen kyselyn elementtejä ja toimintamalleja, jotka tulivat tutuiksi loppukoetta varten.

Yläkoulun (varsinkin 8.- luokan) verkko-opintojen, sähköisen oppimateriaalin hyödyntämisen ja oman oppimateriaalin tekeminen on haasteellista, mutta ko. taidot ovat avain tulevaisuuden kouluun. Näitä taitoja tulee harjoitella kaikissa oppiaineissa ja mieluummin integroiden useampien opettajien työpanos prosessiin. Omassa toteutuksessamme mukana olivat historian opettaja ja erityisopettaja, jotka yhteissuunnittelulla toteuttivat koko kurssin.