Matematiikan (ja luonnontieteiden) opetuksen tulevaisuus (vol. 3)

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 13:15 - 13:45, Esityssali 21

Puheenjohtaja: Jussi Kytömäki

Esiintyjät:

  • Jooseppi Järvinen, Turun normaalikoulu

Avainsanat: matematiikka, fysiikka, kemia, flipped classroom, käänteinen opetus

Kohderyhmä: Yläkoulun ja lukion/ammatillisen koulutuksen opettajat

Esitykseen liittyvä linkki: http://opetus.tv, http://maot.fi

“Ope mä en oo koskaan saanu näin hyvää numeroo!”
 
Yläkoulun ja lukion matematiikan opettaja törmäsi ryhmien suuriin sisäisiin tasoeroihin ja alkoi pohtia kuinka jokainen oppilas saisi oppitunneista mahdollisimman suuren hyödyn. Keväällä 2013 kahdeksasluokkalaisten kanssa tilastomatematiikan kurssilla kukin opiskelija eteni omaan tahtiinsa. Oppilailla oli käytössään tehtävälista ja opettajan opas. Oppilaat laskivat tehtäviä pienryhmissä. Lopputuloksena oli merkittävä motivaation kasvu sekä arvosanojen nousu.
 
Syksyllä 2013 seitsemäsluokkalaisten matematiikan kurssilla työskennellään pienryhmissä eritasoisia oppimispolkuja edeten. Tehtävät tarkistetaan yhteisestä kurssikansiosta; virheet merkitään, analysoidaan ja korjataan. Myös kokeet tehdään omassa tahdissa. Lokakuussa 2013 on alettu hyödyntää opetusvideoita teorian oppimisen tukena.
 
Lukion pitkässä matematiikassa hyödynnetään opetusvideoita teorian oppimisessa flipped classroom -ajatuksen mukaisesti. Kun opiskelija opiskelee teoriaa kotona videomateriaalin avulla, jää oppitunneilla enemmän aikaa harjoituksille ja opitun soveltamiselle. Opiskelijat ovat katsoneet sekä Opetus.tv:n että opettajan omia videoita. Lyhyt matematiikka toteutetaan kokonaisuudessaan yksilöllisen oppimisen mallin (Peura et al.) mukaisesti.Opiskelijoita on ohjeistettu hyödyntämään Opetus.tv:n videosisältöä.
 
Foorumissa käsitellään erään opettajan kokemuksia käänteisestä oppimisesta (flipped classroom) ja yksilöllisen oppimisen mallista.