Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 11:00 - 11:30, Esityssali 21

Puheenjohtaja: Mikael Uusi-Mäkelä

Esiintyjät:

  • Harto Pönkä, Innowise
  • Arja Pihlaja, Parkanon kaupunki/Keskustan koulu

Avainsanat: wiki, yhteisöllinen oppiminen, verkko-opetus, oppimisalusta, verkko-oppimisympäristö, yhteisöllinen toimintakulttuuri

Kohderyhmä: Luokanopettajat
Esitys sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaalisen median ja erityisesti wikien käytöstä opetuksessa ja yhteisöllisen oppimisen tukena.

Esitykseen liittyvä linkki: http://purot.net/fi/miksi_wiki/

Esityksessä kerrotaan teoriaa ja käytännön kokemuksia Purot.net-wikin käytöstä opetuksen tukena ja koulun yhteisenä oppimisalustana. Lisäksi esityksessä kuvataan, miten wikipalvelua kehitetään käyttäjälähtöisesti opettajilta saatujen palautteiden ja ideoiden pohjalta.

Wiki toimii oppimisalustana, johon opettaja voi luoda tarvittavat sivut aikatauluille, tehtäville, materiaaleilla ja muille yhteisille sisällöille. Opettaja voi hyödyntää työskentelyn vaiheistamisessa yksitellen julkaistavia sisältöalueita sekä sivupohjia, joilla voidaan jäsentää sisällöntuotantoa. Wiki soveltuu yhteisölliseen oppimiseen, jossa kukin ryhmä luo yhteiset tuotoksensa omille sivuilleen. Keskusteluissa opiskelijat voivat kommentoida oman ja toisten ryhmien tuotoksia, ja opettaja voi ohjata työskentelyä luontevasti muun keskustelun ohessa. Yhteisöllinen tiedonrakentelun prosessi syntyy, kun keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua. Keskustelussa työskentelylle löydetään yhteiset tavoitteet ja kehitellään uutta tietoa, joka koostetaan vaihe vaiheelta wikin sisällöksi. Wikin lokitietojen ja tilastojen avulla opettaja voi arvioida opiskelijoiden työskentelyä koko jakson aikana.

Purot.net-wikin upotustoimintojen ansiosta se soveltuu hyvin myös ns. tähtimallin mukaisen sosiaalisen median oppimisympäristön "kotipesäksi", johon voidaan tuoda sisältöjä muista sosiaalisen median palveluista kuten oppilaiden blogeista, käsikarttatyökaluista, kalentereista, mediapalveluista ja niin edelleen. Näin kaikki opiskeluun liittyvät verkkoaineistot saadaan nivottua yhteen paikkaan. 

Käytännön kokemuksia esityksessä kuullaan Parkanon Keskustan koulusta, jossa Purot.net on ollut käytössä vuoden 2013 helmikuusta lähtien. Esimerkiksi kolmasluokkalaiset ovat ottaneet wikin suvereenisti käyttöönsä. Luokan oma wiki on koettu yhteiseksi tilaksi: alueeksi, jossa toimitaan, josta haetaan ja johon tuodaan materiaaleja, jossa viivähdetään, eletään, keskustellaan, saadaan tukea ja vinkkejä, ja johon kukin voi palata silloin kun siltä tuntuu. Wikissä alakoulun oppilaat voivat turvallisesti harjoitella verkossa toimimista, yhteistyötä ja verkkokeskustelua. Wiki on ennen muuta yhteinen paikka, jossa ollaan - myös vanhemmat. 

Esityksen lopuksi kerrotaan esimerkkejä, miten arjen koulutyön kokemuksia on hyödynnetty edelleen wikipalvelun kehittämisessä. Parhaimmillaan uudet kehitysideat tuovat nopeasti lisää mahdollisuuksia tukea wikissä tapahtuvaa toimintaa ja oppimista.