Yhteisöllisen oppimisen ja oman osaamisen jakamisen matkalla lukiossa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 16:15 - 16:45, Esityssali 22

Puheenjohtaja: Jorma Vainionpää

Esiintyjät:

  • Marjut Kleemola, Turun normaalikoulu
  • Sanna Vierimaa, Turun normaalikoulu

Avainsanat: yhteisöllisyys, toimintakulttuuri, lukio, johtaminen

Kohderyhmä: Rehtorit, koulu- ja sivistystoimenjohtajat, hallinto
Lukion ja yleensä oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet.

Turun normaalikoulun lukiossa on jo viiden vuoden ajan harjoiteltu opettamista ja oppimista opiskelijoiden henkilökohtaisten kannettavien avulla. Laitteet ovat kovassa käytössä. Opettajat ovat löytäneet  eri aineille sopivat  sähköiset sovellukset ja alustat  ja kehittäneet uusia pedagogisia toimintamalleja. Opiskelijat surffaavat sujuvasti alustalta toiselle.
 
Muutos ei ole kuitenkaan ollut helppo, ei opettajille eikä opiskelijoille. Pedagogiset keskustelut käyvät kokouksissa  kuumina.  Onko toimintakulttuurimme oikeasti muuttunut? Olisi syytä olla, sillä me olemme mukana valmentamassa nuoria muuhunkin kuin yksilöpainotteiseen ylioppilastutkintoon. Tulevaisuuden työn arvioidaan olevan verkottunutta ja vuorovaikutteista yhdessä tekemistä, oman osaamisen arvostamista ja  koko työyhteisön käyttöön asettamista.
 
Miten koulu, rehtori ja opettaja tukevat perinteiseen yksilösuoritukseen tottunutta opettajaa ja lukiolaista sekä  koko työyhteisöä siirtymään yhteisöllisen työskentelyn, keskinäisen tuutoroinnin ja  jakamisen kulttuuriin, jossa tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen käyttö on luonnollinen osa sen arkipäivää? Miten oppitunnit, opettajankokoukset ja täydennyskoulutukset ovat meillä muuttuneet? Tuovatko sähköiset materiaalit apua? Muuttavatko sähköiset kokeet mitään? Mihin kiire meidät pakottaa? Mistä saamme  aikaa kehittämiseen?
 
Kerromme esityksessämme rehtorin ja opettajan näkökulmasta, mitä olemme työyhteisön eri tasoilla tehneet ja teemme ottaessamme haltuun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää uutta toimintakulttuuria.  Näytämme esimerkkejä vuorovaikutteisista, yhdessä opiskelun ja jakamisen mahdollistavista malleista, käytänteistä  ja sovelluksista.
 
Kerromme, mikä on ollut helppoa, mikä vaikeaa.
 
---
 
Turun normaalikoulu on mukana eNorssin ja harjoittelukoulujen lukioiden yhteisessä LUTO-hankkeessa http://luto.wikispaces.com