Kubistista maantiedettä MinecraftEdun avulla

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 12:30 - 13:00, Esityssali 12

Puheenjohtaja: Mikael Uusi-Mäkelä

Esiintyjät:

  • Juho Ihalainen, UEF, Joensuu

Avainsanat: opettajankoulutus, virtuaalimaailma, pelioppiminen, digitaalinen oppimisympäristö, tvt-taidot

Kohderyhmä: Luokanopettajat

Esitykseen liittyvä linkki: http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf, http://minecraftedu.com/page/

MinecraftEdu on Minecraft-hiekkalaatikkopelistä muokattu opettajille suunnattu opetuksen apuväline ja työkalu. MinecraftEdu mahdollistaa virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttämisen osana muuta opetusta ja OPSia, helpon palvelimen luomisen paikallisverkossa, runsaasti hallinta- ja havainnollistamistyökaluja opettajalle sekä loputtomasti pelivaraa erilaisille oppimistehtäville.

Suomalaisissa peruskouluissa integroidaan tietotekniikkaa opetukseen selvästi EU-maiden keskiarvoa vähemmän (Survey of Schools: ICT in education) Opettajankoulutus ei anna riittävästi mahdollisuuksia yhdistää ”perinteisiä oppiaineita” ja TVT:tä, eikä oppilaiden tietoteknistä suuntautumista ja tietotekniikan viihde- ja vapaa-ajankäyttöä osata riittävästi hyödyntää opetuksessa. Monissa tapauksissa tämä johtuu opettajan puutteellisista TVT-taidoista.

Seitsemällä Nottinghamin koululla järjestettiin 7. – 11.10.2013 kulttuurimaantieteeseen integroitu työpajatyyppinen pilottiprojekti, jossa 25 alakouluikäistä lasta pääsivät luomaan ”Unelmiensa Nottinghamin” MinecraftEdun virtuaaliympäristössä palikka kerrallaan. Projektissa nähtiin merkittävällä tavalla spontaania kollaboratiivisuutta sekä selkeitä yhteyksiä kulttuurimaantieteen opetussuunnitelmaan. Oppilaat tutustuivat kotikaupunkiinsa ja sen merkittäviin rakennuksiin kokijan ja tekijän näkökulmasta, sillä valmiin kaupungin sijaan tehtäväksi annettiin luoda merkittäviä – joko todellisia tai kuvitteellisia – rakennuksia itse. Vastaavanlainen projekti ja tutkimusaineiston keruu kandidaatin tutkielmaa varten toteutetaan keväällä 2014 Joensuun normaalikoululla.

Foorumilla esitellään Nottingham-projektin lisäksi MinecraftEdun keskeisimmät opettajaa hyödyttävät työkalut, palvelimen luonti sekä hallintatyökalut. Tarkoituksena on myös herättää keskustelua siitä, onko koulujen systemaattinen ”tavallisia” pelejä diskriminoiva asenne taistelua tuulimyllyjä vastaan. Mikä tekee pelistä opetuspelin?