Kolme vuotta iPad-lukiota takana – opiskelijoiden kokemuksia

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 11:00 - 11:30, Esityssali 14

Puheenjohtaja: Olavi Arra

Esiintyjät:

  • Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto
  • Lasse Eronen, UEF/Joensuun normaalikoulu

Avainsanat: tabletti, käyttäjäkokemus, lukiokoulutus

Kohderyhmä: Tutkijat, kehittäjät, suunnittelijat

Itäsuomalaisessa lukiossa otettiin iPad -taulutietokoneet käyttöön koko aloittavalla vuosikurssilla syksyllä 2011. Hankkeen tavoitteena oli haastaa vallitsevaa opetus- ja oppimiskulttuuria ja seurata miten tällaiset laitteet vaikuttavat siihen. Hankkeen pedagogisena tavoitteena oli yhteistoiminnallisen tiedonrakentamisen kulttuurin vahvistaminen. Myös opiskelijoiden koulun ulkopuolisen tietoteknisen osaamisen valjastaminen oppimiskäyttöön nähtiin yhtenä hankkeen mahdollisuutena.

Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana myös opetuksen tutkimus ja kehitys, joten iPadien käyttöä ja kokemuksia siitä on koottu koko kokeilun ajan systemaattisesti opettajien, ohjaajien sekä pedagogiikan tutkijoiden toimesta. Hanke on tähän asti osoittanut monin tavoin, kuinka uuden teknologian tuominen lukion arkeen luo haasteita, mutta myös uudenlaisia toimintatapoja sekä mahdollisuuksia.

Nyt nämä syksyllä 2011 iPadin käyttöönsä saaneet opiskelijat ovat opiskelleet iPadien kanssa koko lukiotaipaleensa. Opiskelijat vastasivat aiheeseen liittyvään kyselyyn ja reflektoivaan tehtävään opintojensa loppuvaiheessa syyslukukaudella 2013. Esityksessämme tarkastellaan hankkeen etenemistä ja sitä, kuinka opiskelijat kuvaavat iPad kokemuksiaan ja ohjeistavat tulevia opiskelijoita ja opettajia näiden laitteiden käytössä opiskelussa.