TODE@OPPIA Todellista–todenmukaista oppimista TERHYn opinnoissa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 16:15 - 16:45, Esityssali 14

Puheenjohtaja: Tapio Varis

Esiintyjät:

  • Anu Havisto, Turun AMK/Terveys ja hyvinvointipalvelut
  • Katriina Niemelä, Turun AMK/Terveys ja hyvinvointi

Avainsanat: simulaatio, osallistava pedagogiikka, tablet-laitteet, älypuhelin, Augment

Kohderyhmä: Yliopiston- / korkeakoulun opettajat
Kohderyhmän opettajat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamaas uudenlaista oppimista monialaisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Ladattavat tiedostot:

 

Avainsanat: simulaatio, osallistava pedagogiikka, tablet-laitteet, älypuhelin, Augment

 

Terveys- ja hyvinvointialan (TERHY)  oppimisympäristöt ovat haastavia ja monimuotoisia. Niin opiskelijat kuin ammattilaisetkin joutuvat suunnittelemaan, toimimaan ja kehittämään työtään yhä monimutkaisemmassa todellisuudessa.

 

Tähän haasteeseen vastaamme terveysalalla kehitetystä harjoitus-casessa TODE@OPPIA, jossa hyödynnämme pedagogista osaamista, simulaatiota, Augmentia (Lisätty todellisuus), tablettia tai älypuhelinta.

Oppimistavoite: Opiskelija oppii yhteisöllisyyttä ja potilaan hoidon tarpeen arviointia moniammatillisessa oppimistilanteessa, jossa hyödynnetään Simulaatiota ja Augmentia hoitotilanteessa.

Kohderyhmä: Terveyden ja hyvinvointipalveluiden opiskelijat eri koulutusohjelmissa. Harjoitukseen osallistuvat YAMK -, bioanalyytikko –, radiografian- ja sädehoidon -, sairaanhoitaja-, ensihoitaja-  ja sosiaalialan opiskelijat ja heidän opettajansa.

Casessä  nuori yksinhuoltajaäiti on joutunut auton töytäisemäksi ajaessaan polkupyörällä 3 -vuotias lapsi turvaistuimessa. Case pitää sisällään 4 erillistä tilannetta, joissa hyödynnetään Augmentia (Lisätty todellisuus) oppimiskokemuksen syventämisessä

Harjoitus alkaa, kun äiti ja lapsi tuodaan vastaanotolle.

Harjoitukseen osallistuva moniammatillinen opiskelijaryhmä hoitaa potilasta hoitoprotokollan mukaisesti:

Tällä Augmentaatiota ja simulaatiota hyödyntävällä harjoituksella luodaan todellisuutta vastaava moniammatillinen harjoitus, jota voidaan hyödyntää helposti, edullisesti ja turvallisesti koulutuksessa. Opiskelijoiden tiedonhakutaidot ja kriittinen ajattelu harjaantuvat, kun he toteuttavat tiedonhakua prosessin eri vaiheissa hyödyntäen suosituksia ja käypä hoito-ohjeita. Lisäksi harjoituksella vastataan kasvaviin menetelmällisiin ja pedagogisiin haasteisiin hyödyntäen uusinta teknologiaa ja osaamista.

Harjoituksen arviointi on jatkuvaa ja jokainen harjoitukseen osallistunut antaa palautetta sekä oppimisesta että harjoituksen teknisestä ja sisällöllisestä toteutuksesta.