Älypuhelimet monilukutaidon opetuksessa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 11:00 - 11:30, Esityssali 14

Puheenjohtaja: Martti Piipari

Esiintyjät:

  • Pirjo Kulju, Tampereen yliopisto
  • Topias Kareinen, Tampereen yliopisto
  • Ville Mankki, Tampereen yliopisto

Avainsanat: äidinkieli ja kirjallisuus, älypuhelin, monilukutaito

Kohderyhmä: Luokanopettajat
Sopii peruskoulun opettajille

Opetuskokeilumme tavoitteena oli löytää uudenlaisia tapoja monilukutaidon opetukseen älypuhelimia ja sosiaalisen median toimintatapoja hyödyntämällä. Monilukutaito voidaan käsittää laajasti monimuotoisten tekstien ymmärtämiseksi ja tuottamiseksi. Älypuhelimet puolestaan kuuluvat tyypillisesti oppilaan vapaa-aikaan, ja pedagoginen haaste onkin loiventaa vapaa-ajan tekstikäytänteiden ja kouluopetuksen välistä kuilua ja samalla löytää sellaisia pedagogisia ratkaisuja, jotka parhaiten tukevat oppilaan monilukutaidon kehittymistä. Pedagogisessa toteutuksessamme yhdistyykin äidinkielen ja kirjallisuuden opetus sekä tieto- ja viestintätekniikka. Yhtenä tavoitteena oli myös tarkastella alakouluikäisten valmiuksia esimerkiksi tiedonhakuun.

Opetuskokeilun oppimisympäristönä toimi kirjamuseo Pukstaavi, jossa kokeilun aikana oli meneillään näyttely "Hurjaa menoa! Kiljusen herrasväen vallaton maailma". Toteutuksen idea oli, että oppilaat (5.lk) osallistuivat multimediasuunnitukseen, jonka aiheena oli näyttelyn teeman mukaisesti Kiljusen herrasväki -teokset. Näitä lastenkirjallisuuden klassikkoteoksia jäsennettiin multimediasuunnistuksen tehtävissä joukkueittain uudenlaisiin tekstimuotoihin käyttämällä oppilaiden omia älypuhelimia. Tehtävänä oli esimerkiksi äänittää radiouutinen isä Kiljusen valinnasta presidentiksi, etsiä tietoa Kiljusen herrasväki -kirjoista ja valokuvata ryhmän pako Kiljusten luokkahuoneen ikkunasta. Lisäksi pyrittiin hyödyntämään erilaisia sosiaalisen median toimintatapoja, kuten videoiden jakamista ja jatkokäsittelyä erilaisilla ilmaissovelluksilla. Tehtävissä hyödynnettiin monipuolisesti myös museon Kiljuset-näyttelyn ympäristöä, mikä toi kokemuksellisuutta itse näyttelyyn tutustumiseen.

Tässä opetuskokeilussa multimediasuunnistus kytkettiin museopedagogiikkaan ja kirjallisuuteen, mutta itse konsepti on sovellettavissa erilaisiiin toimintaympäristöihin ja aiheisiin. Esityksessä käsittelemme opetuskokeilun lähtökohtia, toteutusta ja tuloksia. Lisäksi pohdimme oppilaiden valmiuksia tämäntapaiseen toteutukseen sekä kokemuksiamme viestintäteknologian käytöstä opetuksessa.