Pois puhuva pää – me tehdään yhdessä! Toiminnallisen webinaarin abc

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 12:30 - 13:00, Esityssali 22

Puheenjohtaja: matleena.laakso@tampere.fi

Esiintyjät:

  • Minna Koskinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Satu Aksovaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Avainsanat: yhteisöllinen oppiminen, webinaari, toiminnalliset menetelmät

Kohderyhmä: etäopettajat
Kaikkien asteiden opettajat, jotka toteuttavat opetusta verkkokokousjärjestelmän kautta.

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://oppimateriaalit.jamk.fi/webinaari/

Verkon kautta toteutetut webinaarit ovat tulleet tutuiksi viime vuosien aikana. Moni meistä on osallistunut webinaariin, jossa asiantuntija luennoi, osallistujat kuuntelevat ja vuorovaikutus tapahtuu Chat-palstan kautta. Käytännössä moni webinaari muistuttaakin luennolle osallistumista, ja pedagogisesta näkökulmasta  toiminta pohjautuu ajatukseen tiedon siirtämisestä ”puhuvalta päältä” (asiantuntijalta) oppijoille. Meidän käsityksemme oppimisesta perustuu kuitenkin  yhdessä tekemiseen, osaamisen jakamiseen ja jaettuun asiantuntijuuteen. Miten webinaari taivutetaan tähän?


Foorumiesityksessä kerromme, miten olemme toteuttaneet toiminnallisia menetelmiä ja mahdollistaneet verkkokohtaamisen OnLine-tapaamisissa Adobe Connectin välityksellä. Kuvaamme konkreettisia tilanteita ja niiden vaatimuksia sekä valmistautumisessa ja toteutuksessa huomioitavia tekijöitä.


Webinaarien toteutukseen tarkoitettuja ohjelmia ja alustoja on erilaisia mutta yhteistä niille on se, että oletusnäkymä on lähes aina tehty tukemaan yksisuuntaista webinaaria. Näkymässä on pienehkö kameran ruutu, chat viestittelyä varten ja materiaalin esittämiseen tarkoitettu iso ruutu. Kokematon käyttäjä tyytyy helposti tähän ja valmis rakenne ohjaa toimintaa luentoesityksen suuntaan. Eräs opettajamme totesikin osuvasti: ”Hassu juttu, että ei ole tullut ajatelleeksi noitakaan menetelmiä, jotka toimii ihan yhtä lailla connectissa kuin muuallakin!”  Perusnäkymät ohjaavat vahvasti pedagogisia ratkaisujamme, ja tämän kahleen halusimme murtaa.


Keräsimme kokoon asiasta kiinnostuneita kouluttajia ja ideoimme yhdessä, miten erilaisia yhteistoiminnallisia menetelmiä voisi toteuttaa etänä Connectin kautta. Onnistuuko draama? Miten toteutetaan 6 ajatteluhattua? Entä fiiliskortit tai palautemenetelmät? Mitä taitoja toteuttaminen vaatii? Miten valmistautua itse ja miten oheistaa osallistuijia? Yhteisen ideoinnin pohjalta uusmediasuunnittelijamme rakensi Connectiin valmiit pohjat, tuotti niihin ohjeistukset ja jakoi ne halukkaiden käyttöön.


Toiminnallisia menetelmiä on kokeiltu kokonaan verkossa toteutettavissa opetusryhmissämme: Näyttötutkintomestarikoulutuksessa sekä Ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Tekniikka ja verkkoyhteydet tuovat oman haasteensa, ja välillä mennään rytinällä metsään. Olemme kuitenkin oppineet itse hurjasti kokeilujen ansiosta ja saaneet työkalupakkiimme useita uusia ideoita, menetelmiä, mahdollisuuksia. Opiskelijapalautteen perusteella olemme onnistuneet rikastuttamaan samanaikaisesti verkossa tapahtuvaa opetusta, mahdollistamaan lähes aidon kohtaamisen sekä luomaan opiskelijoille uudenlaisen kokemuksen ja näkemyksen webinaarityyppisestä opetuksesta.


Pedagogiikka palaa, myös webinaareihin.