Nykyaikaisia oppimisympäristöratkaisuja lukioille!

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 12:30 - 13:00, Esityssali 21

Puheenjohtaja: Liisa Lind

Esiintyjät:

 • Juho Airola, Kerttulin lukio
 • Juha Pitkänen, Kerttulin lukio

Avainsanat: matematiikka, päätelaitteet, langaton verkko, sähköiset kokeet, oppituntitallenteet

Kohderyhmä: Aineenopettajat / matemaattis-luonnontieteelliset aineet
lukioiden opettajat ja tietotekniikan vastuuhenkilöt

Esitykseen liittyvä linkki: http://info.edu.turku.fi/mato/, http://prezi.com/user/juha_pitkanen/

Lukiot ovat digitaalisen murroksen kynnyksellä. Ovista ja ikkunoista tulvii erilaisia uusia teknologisia mahdollisuuksia. Miten uudistuvien lukioiden käy tässä pyörityksessä? Miten tulisi valita oikeat pedagogisesti kestävät ja taloudellisesti mahdolliset ratkaisut niin, etteivät opettajat samalla näänny taakkansa alle? Minkälainen digitaalinen toimintaympäristö sopii 2010-luvun lukioon Suomessa?

Digitalisoituvan lukion kysymyksiin haettiin ja löydettiin vastauksia kolmessa Opetushallituksen tukemassa hankkeessa, jotka päättyivät vuonna 2013: MATO – MAtematiikkaa Tietokoneiden avulla Opettaen, LUKKO – LUKioiden tietoteknisen KOeympäristön kehittäminen sekä TÄPPÄ - Tallenne- ja päätelaitepohjaiset oppimisympäristöt lukio-opetuksen ja arvioinnin kehittämisessä.

Lukiomme vetämissä hankkeissa tarkasteltiin tarkemmin mm. seuraavia aiheita:

 1. Erilaisten päätelaitteiden hankintamallit, toimivuus ja ylläpidon kysymykset
 2. Modernin langattoman verkon tarpeiden määrittely, testaaminen ja toteuttaminen
 3. Helppokäyttöisen, hyvälaatuisen ja koulun omaan oppimisalustaan integroidun oppituntitallenneympäristön luominen
 4. Sähköisten kokeiden mahdollisuuksia, toteutusmalleja ja vaatimuksia
 5. Mobiilit oppimisympäristöt ja niihin sopivat digitaaliset matematiikan oppimateriaalit
 6. Opettajien tuki ja koulutus
 7. Sähköisen arvioinnin kehittäminen
 8. Taloudellisesti kestävän tietoteknisen ylläpidon toteuttaminen
 9. Uuden toimintakulttuurin juurruttaminen lukio-opiskeluun

Hankkeiden päättyessä voimme todeta onnistuneemme vastaamaan hyvin mm. langattomien verkkojen, itse räätälöimämme integroidun oppituntitallenneympäristön, päätelaitteiden tukimallin sekä monimuotoisuuden sallivan opiskeluympäristön kysymyksiin. Tämän lisäksi sähköiset kokeet ovat tulleet osaksi lukio-opiskelun arviointia ja oppimisympäristöjen käyttö on selkeästi tehostunut.

Suomenkielisten digitaalisten oppimateriaalien vähäisyys, tarjontamallien sekä sähköisten oppimateriaalien kirjavuus, laatu ja sopiva taso ovat edelleen vaikeita kysymyksiä. Vaikka löysimme hyviä malleja opettajien täydennyskoulutukseen, niin oli hankala sovittaa kalentereihin riittävästi yhteistä aikaa - niin oman lukiomme kuin myös useamman lukion - opettajien kesken. Yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden sekä kaupungin IT-toimen kanssa kehittyi hankkeiden myötä, mutta osoittautui juuri niin haasteelliseksi kuin saattoi ennakoida.

Projektien kautta saavutetun tietotaidon sekä mallien jakaminen ja levittäminen ei ole helppoa. Projektien kotisivut, konferenssiesitysten pitäminen tai koulun ja kunnan opettajille järjestetyt koulutustilaisuudet eivät vielä takaa osaamisen siirtymistä laajemmin suomalaisten lukioiden ”perusopettajien” arkipäivään. Vähintään yhtä työlästä on saada tieto ymmärretyksi ja leviämään kuntien IT-, rakennus- ja hankintayksiköihin.