Käsitteellinen muutos oppimisen analytiikan keskiössä

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 16:15 - 16:45, Esityssali 13

Puheenjohtaja: Liisa Lind

Esiintyjät:

  • Harri Ketamo, SAMK

Avainsanat: oppimisen analytiikka, käsitteellinen oppiminen, MOOC

Kohderyhmä: Yliopiston- / korkeakoulun opettajat
henkilöt jotka tekevät verkkokursseja

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.learningfingerprint.com/

Yliopistojen massiivikurssit (MOOC) ja vastaavat globaalit avoimet oppimisjärjestelmät (mm. Khan Academy) ovat nousseet monessakin mielessä opetuksen uudistumisen kärkitrendiksi. Taloudellisessa paineessa sadantuhannen opiskelijan ryhmäkoko ilman tilavarauskia on houkuttelevampi kuin 24 opiskelijan ryhmä luokassa. Toisaalta uudet opetuksen ja ohjauksen muodot tuovat tilaa pedagogiselle kehittämiselle ja ennen kaikkea oppimiskokemuksen kehittämiselle.
 
Ajatus sadantuhannen opiskelijan kurssin läpiviennistä on kuitenkin turhan ruusuinen: keskeytysprosentti on ja tulee olemaan merkittävä ennen kuin oppijan ohjeukseen, tai oppimisen analytiikkaan, saadaan yksilöllinen ulottuvuus:
1) Jos oppija ei osaa jotain asiaa, hän ei yleensä itse pysty päättelemään, miksi ei osaa kyseistä asiaa.
2) Jos oppija ei tunnista omia todellisia oppimisen tarpeita, hän työskentelee joko suoraan kyseisen ogleman parissa tai kertaamalla hänelle ennalta tuttuja asioita.
3) Lisäksi, keskimääräinen oppija välttelee hänelle vaikeita tai tuntemattomia asioita, jotka itseasiassa ovat usein osaamisen pullonkauloja.
4) Kun taidot ja haaste eivät ole tasapainossa (Flow), oppija turhautuu ja lopettaa
 
Learning Fingerprint (osaamisen sormenjälki) mallintaa oppijan käsitteelistä ajattelua (kasiteverkostoja) ja pyrkii näin muodostamaan visualisoitavissa olevan kuvan oppijan osaamisesta suhteessa tavoitteisiin ja opittavaan kokonaisuuteen. Käsitteellisestä mallista voidaan paikantaa tavoitteen kannalta olennaiset oppimistarpeet, jolloin oppijaa voidaan ohjata tarpeellisen tiedon lähteille tai asian osaavan ystävän oppiin jo ennen turhautumista. 
 
Kun oppijan taidot kehittyvät, erityisesti käsitteellisen muutoksen yhteydessä, Learning Fingerprint visualisoi osaamisen kehittymisen oppijalle. Oman osaamisen ymmärtämisen ja osaamisprofiilin kehittymisen on todettu nostavan opiskelijoiden motivaatiota sekä auttavan opiskelijoita saavuttamaan parempia oppimistuloksia.
 
Learning Fingerprint on integroitavissa lähen kaikkiin sisältöihin: painettuun sisältöön, jakelutavasta riippumatta digitaaliseen sisältöön, tai vaikka opetuskeskusteluun. Olennaista on, että kyseinen sisltöpalanen voidaan identifioida ja siitä voidaan antaa palautetta joko ohjaajan toimesta tai oppijan itsearviointina. Sovelluksia on tällä hetkellä sähköisiin oppimateriaaleihin, MOOC -kursseille sekä kirjastoon. Kirjastoon suunnattu sormenjälki oppii lukijan kirjallisia mielenkiinnon kohteita mahdollistaen mielenkiintoiseksi koetussa aihepiirissä pysymisen, mutta ennenkaikkea uuden tuntemattoman löytämisen.