Innostavassa ympäristössä yhteisöllisesti Mobiilikesäkoulu-mallilla

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 11:45 - 12:15, Esityssali 14

Puheenjohtaja: Martti Piipari

Esiintyjät:

  • Lotta Linko, HAMK
  • Outi Vahtila, Hämeen ammattikorkeakoulu

Avainsanat: oppimisympäristö, yhteisöllisyys, vertaisoppiminen, mobiili, luovuus

Kohderyhmä: Henkilöstökouluttajat, muut yrityselämän edustajat

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.mobiilikesäkoulu.com, https://sites.google.com/a/luovapaja.com/innovaatioleiri13/home

Muutoksen aikaansaaminen organisaatiossa on haastavaa. Halusimme kehittää uudenlaisen tavan ottaa nykyteknologia haltuun ja tarjota mahdollisuuden vertaisoppia erilaisessa ympäristössä.

 

Esityksessä kuvataan tuotteistettu oppimis- ja verkostoitumismalli, joka on sovellettavissa erilaisille aloille, ryhmille, aiheille ja tapahtumille. Mallilla voidaan luoda luova tapahtuma, joka edesauttaa yhteisöllisten tavoitteiden saavuttamista. Keskeistä on ryhmäytyminen, intensiivinen tekeminen ja yhdessä oppiminen uudessa paikassa. Merkittävä osuus on virikkeellisellä ympäristöllä, mobiiliteknologialla sekä tuotosten ja tunnelmien avoimella jakamisella.

 

Kuvaamme tarkemmin kolme erilaista esimerkkiä:

  • Mobiilikesäkoulussa on haluttu yhdistää mobiilioppiminen, luonto sekä ihmiset, joilla samanlaiset tavoitteet. Toteutettu jatkuvasti kehittäen, viides toteutus toukokuussa 2014.

  • Innovaatioleirillä asiantuntijat työstivät luontoympäristössä ja osittain mobiiliohjauksessa yleisön ideanpoikasista liiketoimintasuunnitelmia.

  • Henkilöstöpäivien videoworkshopissa sadat osallistujat tuottivat ohjatuissa ryhmissä organisaation muuttuvasta strategiasta viestiviä videototeutuksia

Kohderyhminä ovat olleet työntekijät, mutta mallia voidaan soveltaa myös opiskelijoihin: Uusi ympäristö tuo erilaisia virikkeitä, jotka aktivoivat luovuutta. Intensiivinen työskentely ohjatuissa ryhmissä motivoivalla ja hauskalla tavalla edesauttaa oppimista. Tapahtumiin on liittynyt myös yhteistä oheisohjelmaa, jonka kautta on edistetty yhteisöllisyyden muodostumista.

Tapahtumiin on liittynyt etukäteismarkkinointia ja niiden valmistelu on ollut avointa. Jokaisen tapahtuman materiaalille on luotu internet-sivut ja sosiaalisen median kanavat, jotka ovat tapahtuman aikana ja sen jälkeen kaikkien käytettävissä. Tuotokset ovat olleet yhteisesti tarkasteltavissa, ja sisältö on yleisesti ollut myös julkista.

 

Tapahtumien onnistumista on arvioitu systemaattisesti. Palautteen ja itsearvoinnin avulla on analysoitu tavoitteissa onnistuminen, osallistujatyytyväisyys tai prosessin muutostarpeet.

 

Mallin on todettu soveltuvan eri aloille ja erilaisiin tarkoituksiin. Yhdessä tekeminen on voimavara, jossa kaikkien osaaminen ja taidot tuottavat enemmän ja uudempaa. Tärkeää on myös totutusta poikkeava ympäristö: luokasta luontoon, opettajanhuoneesta erätulille, toimistotiloista yökerhoon. Jokaisessa esimerkkitoteutuksessa osallistujat ovat kokeneet oppimisen iloa, luovaa ideointia ja mukavaa yhdessä toimimista - näiden tavoite on kannustaa oman osaamisen kehittämiseen ja toiminnan muuttamiseen.