Aikamatkaaja - seinätaulusta mobiilioppimiseen

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 17:00 - 17:30, Esityssali 21

Puheenjohtaja: Martti Piipari

Esiintyjät:

  • Sakari Härmä, Vammalan lukio
  • Kasper Kouvo, Vammalan lukio

Avainsanat: QR-koodi, lisätty todellisuus, opetustaulu

Kohderyhmä: Aineenopettajat / yhteiskunnalliset aineet
Ensisijaisena kohderyhmänä kaikki aineenopettajat ja rehtorit. Hankekauden jälkeen pilotoitu aikajana/aikamatka-idea olisi laajennettavissa virtuaalimaailmassa toteutettavaksi peliksi, joten kohderyhmänä ovat myös tutkijat ja kehittäjät.

Aikamatkaaja-hankkeen tavoitteena on tuottaa lukion tieto- ja taideaineiden oppimäärää havainnollistava aikajana. Aikajanassa kuvataan kirjallisesti ja visuaalisesti lukion oppimäärässä esille tulevia tieteen ja taiteen alan merkkihenkilöitä, keksintöjä sekä teoksia. Aikajanalla yhdistyvät kuvainformaatio ja lisätyn todellisuuden sekä QR-koodien avulla rikastettava sisältö. Hankkeessa opetusryhmät toimivat opettajien avustuksella sisällöntuottajina.

Aikajana-hanke palvelee erinomaisesti eri oppiaineiden ajoittain hieman sirpaleisenkin tiedon yhteen nivomista aikakausittain. Opiskelijan on siten helpompi muodostaa holistinen kokonaiskuva lukion oppisisällöistä. Hanke tukee lukion opetussuunnitelmaan sisältyvien aihekokonaisuuksien omaksumista.

Tarkoituksena on aktivoida oppilaat sisällöntuottajiksi. Sisältöä on mahdollista tuottaa sekä yksilöprojekteina että ryhmätuotoksina. Näin projekti rohkaisee opiskelijaa Tvt-taitojen käyttöön. Verkkomateriaalia voi hyödyntää jo kurssien yhteydessä. Opetuksessa voi luoda opiskelijoille ensin kokonaiskuvaa vuosisadasta ennen kuin käydään läpi yksityiskohtaisemmin juuri kyseisen oppiaineen merkittäviä henkilöitä ja tapahtumia. Abiturientit voivat hyödyntää materiaalia luodessaan kokonaiskuvaa historian henkilöistä ja tapahtumista.

Konkreettisena hanketuotoksena syntyy sekä seinätauluja että niihin liittyvä sähköinen oppimateriaali verkossa. Seinätaulujen avulla voidaan laatia lukiolaisille ja yläkoululaisille eräänlainen tehtävärastipeli, jossa kysymyksiin etsitään vastauksia seinätaulujen ja QR-koodien avulla. Näin liikkuminen, ryhmätyö ja modernien laitteiden käyttö voidaan yhdistää perinteisen tiedollisen asiasisällön oppimiseen. Hankkeessa kehitettävä oppimateriaali tallennetaan hyödynnettäväksi julkisessa verkossa kenen tahansa käytettäväksi.

Hankekauden jälkeen pilotoitu aikajana/aikamatka-idea olisi laajennettavissa esimerkiksi virtuaalimaailmassa toteutettavaksi peliksi, jossa oppija voi ”tavata” merkkihenkilöitä ja oppia elämyksellisellä tavalla historiaa.

Aikamatkaaja-hanke on Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke, joka käynnistyi syksyllä 2013 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. ITK-päivillä esitellään hankeidea ja pilotoitu renessanssin aikaa havainnollistava prototyyppi seinätaulusta virtuaalisisältöineen.