Tabletit hyötykäyttöön - osallistava oppiminen ja sähköinen arviointi

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 11:45 - 12:15, Esityssali 13

Puheenjohtaja: Liisa Huovinen

Esiintyjät:

  • Tuula Jalkanen, Suonenjoen lukio
  • Sari Louhikallio-Fomin, Siilinjärven lukio

Avainsanat: oppiminen, tabletti, vuorovaikutus, osaaminen, opetusmenetelmä, e-oppimateriaali

Kohderyhmä: Kaikki opettajat
Kohderyhmänä erityisesti lukioiden opettajat, mutta sisältönsä puolesta sopii soveltuvasti kaikille opettajille alakouluista yliopistoon.

Esityksessä kerrotaan kahden eri lukion kokemuksista opiskelijoiden tablettien käyttöönotossa, erityisesti osallistavan oppimisen näkökulmasta. Molemmat lukiot osallistuvat Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeeseen "Didaktiset kärjet nousuun ISOverstaassa". Tabletteina on toisessa lukiossa käytetty Windows-pohjaisia laitteita (jaettu kaikille aloittaville syksyllä 2013)  ja toisessa iPadejä (opiskelija saa laitteen käyttöönsä jaksoittain). Teknisesti tärkeinä asioina ovat nousseet käytön helppous sekä toimiva langaton verkko. Windows-tablettien käyttöä on varsinkin opettajan kannalta helpottanut käyttöjärjestelmän tuttuus, toisaalta sovelluksia on ollut vähemmän käytössä.


Tabletteja on hyödynnetty opiskelussa mm. ryhmätöissä, sähköisen oppikirjan käytössä, materiaalin jaossa ja oppimistehtävien palautuksessa/jakamisessa sekä sähköisessä arvioinnissa. Laite on ennen kaikkea ollut väline yhteisölliseen oppimiseen ja samalla mahdollistanut oppijalähtöiset didaktiset käytännöt.  Tableteilla asioita on voitu tehdä monipuolisemmin kuin aikaisemmin ja opetusmenetelmien monipuolistamisen kautta on päästy kohti osallistuvaa oppimista ja kehitetty ryhmätyötaitoja.


Esityksessä esitellään esimerkkejä tablettien käytöstä mm. matematiikan (flipped classroom -menetelmä/MAA2) ja  äidinkielen (mm. sähköinen oppikirja) sekä englannin ja fysiikan (molemmissa mm. Edmodo käytössä) oppiaineissa. Lisäksi pohditaan opiskelijoiden ja opettajien käytänteiden muuttumista  ja kokemuksia tablettien käyttöönotosta. Opiskelijoiden  motivaation ja tunti-innostuksen on havaittu  lisääntyneen. Tabletteja on tunneilla käytetty mm. miellekarttojen tekemisessä opiskeltavien asioiden jäsentämisessä,  tehtävien tekemisessä yksilö- tai parityönä ja ryhmissä (mm.  BaiBoardilla ja Sky Drivessa)  ja tehtävien vuorovaikutuksellisessa (mm. jakaminen oppijan tabletilta taululle) ja jatkuvassa arvioinnissa (mm. Socrativella formatiivista arviointia kurssin aikana “pistokkailla”). Tabletteja on hyödynnetty myös tiedon hakemisessa ja hallinnassa (pilvipalvelut) ja opiskelussa oppiainekohtaisten sovellusten avulla. Myös Facebook-ryhmillä on tuettu oppimista (mm. matematiikka, opinto-ohjaus, psykologia). Matematiikassa opiskelijat opiskelevat  kotona teorian opettajan tekemistä teoriatallenteista, Opetus.tv:n materiaaleista tai muista lähteistä. Opiskelijoiden tunnilla laskemat tehtävät jaetaan Peda.netin Veräjässä.

 

Teknologian laajamittaiselle hyödyntämiselle lukioissa koetaan suurimmaksi esteeksi opettajen vaihtelevat tietotekniset taidot. Tämä korostaa opettajien täydennyskoulutuksen merkityksellisyyttä uusien vuonna 2016 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien toteutumisen edellytyksenä. Oppilaitosten omat TVT-tiimit ja resursointi kollegoiden keskinäiseen vierihoitoon ovat yksi mahdollisuus edistää opettajien tietoteknisiä valmiuksia.