Mopo - Mobiiliportfolion pilotointikokemuksia Helsingin lukioissa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 10:15 - 10:45, Esityssali 14

Puheenjohtaja: Jere Majava

Esiintyjät:

  • Olli Laesvirta, Living Junction Oy
  • Raija Anttila, Helsingin Kuvataidelukio

Avainsanat: mobiiliteknologia, digitaalinen oppimisympäristö, mobiili, ilmiöt, portfolio, media

Kohderyhmä: Opettajat ja TVT-koordinaattorit
Esitys sopii opettajille ja TVT-koordinaattoreille jotka toimivat perusopetuksen, lukio-opetuksen ja ammatillisen opetuksen parissa ja ovat kiinnostuneita hyödyntämään mobiiliteknologiaa opetuksessaan.

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.youtube.com/watch?v=Zc4KBEzr_H0

Haaste: Miten oppiminen ulotetaan autenttisiin ilmiöihin luokkahuoneen ulkopuolella ja oppimistehtäviä monipuolistetaan visuaaliseen suuntaan

Ratkaisu: Mopo on älypuhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa toimiva yhteisöllinen mobiiliportfoliosovellus, joka mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta, esim. kaupungilla tai luonnossa. Mopon avulla opiskelijat taltioivat omia tuotoksiaan (valokuvia, videoklippejä, äänitteitä, muistiinpanoja) helposti opettajan ja muiden opiskelijoiden näkyville tai koostavat yhteisöllistä portfoliota. Opiskelijat ja opettaja voivat kommentoida mediapaloja, peukuttaa niitä ja halutessaan jakaa niitä Facebookiin tai Twitteriin. Opiskelija voi itse määritellä mediapalan julkisuusasteen. Opettaja määrittelee oppimistehtävät ja ohjaa helposti niiden työstämistä kommenteilla ja liikennevaloilla. Mopo motivoi: lukiolainen keksii luovasti mahdollisuuksia yhdistää formaaleja ja informaaleja oppimisympäristöjä.

Pilotti: Mopoa pilotoidaan Helsingin kaupungin ylläpitämissä lukioissa lukuvuonna 2013-14 erilaisissa pedagogisissa asetelmissa. Ilmiötyöskentelyn (esim. ympäristö, ihminen) lisäksi mopoa on pilotoitu tavallisilla lukiokursseilla. Pilotointiin osallistui kymmenestä Helsingin kaupungin lukiosta opettajia ja opiskelijoita, joilta kerättyä palautetta on analysoitu. 

Foorumiesityksessä esitellään Mopon mahdollisuuksia mobiilioppimisessa ja portfoliotyöskentelyssä pilotin kokemusten pohjalta.