Robotit tulevat - oletko valmis?

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 11:45 - 12:15, Esityssali 35

Puheenjohtaja: Marja Kylämä

Esiintyjät:

  • Minna Kukkonen, Oppimiskeskus Innokas!, Koulumestarin koulu
  • Marcus Packalen, Rajakylän Koulu

Avainsanat: teknologia, luovuus, robotiikka, ohjelmointi, osallistaminen, yhteistyö

Kohderyhmä: Perusopetuksen parissa työskentelevät
Kohderyhmäksi soveltuu kaikenikäiset teknologiasta ja robotiikasta innostuvat.

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com, http://www.youtube.com/watch?v=MzGhonXvf-M

Millaisia taitoja oppilaat tarvitsevat tänään ja tulevissa ammateissaan? Millaisia ammatteja on 20 vuoden kuluttua ja millaista osaamista tarvitaan? Tämän päivän koulun toiminnan lähtökohtana tulisi olla 2010-luvun oppija, joka omaksuu työelämässä ja vapaa-aikana tarvittavaa osaamista. Puhutaan 21. vuosisadan osaamisesta (21st century skills) eli:
- luovan ja kriittisen ajattelun sekä oppimaan oppimisen taitojen hallinnasta
- innovoinnista ja tutkimuksen tekemisen taidoista sekä yhteistyötaitojen hallinnasta
- työskentelyssä tarvittavien työvälineiden, kuten teknologian käytön hallinnasta
- toimimisesta erilaisissa työskentelytilanteissa ja 
- motivaatiosta ja halusta käyttää tietoa
(OECD, 2005; Trilling & Fadel, 2009)

Tässä forumissa esitellään eri puolilla Suomea Innokas-verkostossa kehitettyjä monipuolisia tapoja hyödyntää robotiikkaa ja ohjelmointia 21. vuosisadan taitojen oppimisen tukena. Aihealuetta lähestytään luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmasta. Esityksessä kerrotaan robotiikan hyödyntämisesimerkkejä ala- ja yläkoulusta oppiainerajoja ylittäen. Olennaisessa roolissa robotiikan hyödyntämisessä on oppilaiden osallisuus toiminnan kehittämisessä ja levittämisessä. Esityksessä nostetaan esiin malleja ja tapoja levittää uutta teknologiaa Innokas-oppilastutoreiden avulla oman koulun sisällä, koulujen välillä ja yhteistyöverkostoissa.

Lukuvuonna 2012-2013 Innokas-verkostossa robotiikkaa ja teknologiaa hyödynsi oppimisen tukena noin 4000 oppilasta ja opettajaa eri puolilla Suomea sekä vanhempia, kirjastoja, yrityksiä ja yliopistojen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kansainvälinen yhteistyö käynnistetään Stanfordin yliopiston Fablabin kanssa keväällä 2014. Forumissa esitellään käytännön esimerkkejä siitä, miten oppilaita ohjataan Suomessa ja USA:ssa robotiikan avulla ihmettelemään ja tutkimaan ympäristöä, kokeilemaan ja tekemään uusia sovelluksia ja innovaatioita teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen.