iPadilla uutta! – pedagogiset ratkaisut musiikkialalla

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 12:30 - 13:00, Esityssali 14

Puheenjohtaja: Aarre Heino

Esiintyjät:

  • Marja Olsonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Raija Lietonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Avainsanat: ipad, musiikki, oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, mobiili, musiikkiala, ammatti-identiteetti, opettajuus

Kohderyhmä: Yliopiston- / korkeakoulun opettajat
Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja opiskelijat

Ammatillisen opettajankoulutuksen taustalla on ajatus, että ihminen on halukas kehittämään itseään ja oppimaan uutta. Opiskelijat ovat uteliaita, kokeilunhaluisia ja kaipaavat haasteita. He haluavat vaikuttaa työhönsä, osallistua ja kehittää ympäristöään.  Uuden teknologian ratkaisuilla on mahdollista luoda uutta musiikin oppimiseen ja opettamiseen. iPadin sovelluksia käyttämällä saadaan aikaan pedagogisesti mielekkäitä toimintamalleja: muuttuviin tilanteisiin luodaan nopeasti yksilöllisiä ja yhteisöllisiä ratkaisuja.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on tehnyt yhteistyösopimuksen viiden musiikkialalle kouluttavan ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimuksen mukaan ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi opiskelevat opettajan pedagogisia opintoja (60 op) yhteistyössä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opinnoissa perehdytään yleisesti opettamiseen ja oppimiseen musiikkialan näkökulmasta.  Opiskelijamme ovat tulevaisuuden tekijöitä, jotka haluavat ennakkoluulottomasti kokeilla erilaisten teknologioiden mahdollisuuksia.

Tuomme foorumiesitykseen opiskelijoitten kanssa toteuttamiamme iPad-kokeiluja. Kehittelemme uutta oppimisen käsikirjoitusta luomalla uusia, innovatiivisia oppimisratkaisuja. Esityksessämme kuvailemme opintojen aikana kehiteltyjä uuden teknologian mahdollistamia pedagogisia ratkaisuja sekä musiikin oppimisen, opettamisen että opettajankoulutuksen näkökulmasta.

Näissä ratkaisuissa otamme huomioon iPadilla tuottamamme aineiston sujuvan synkronoinnin muihin teknologioihin. Harjoituksissamme ovat merkittävästi esillä myös poikkitaiteelliset työtavat, joihin iPad-sovellukset integroituvat. Opiskelijoillamme on käytössään sekä oppilaitoksen että omat iPadit, joihin on asennettu monipuolisia ja mielekkäitä sovelluksia. Tuotokset pyrimme julkaisemaan sosiaalisessa mediassa ja Optima-oppimisympäristössä.

Opettajan pedagogisissa opinnoissa perehdytään muun muassa opettajan ammatilliseen identiteettiin ja opettajan monipuoliseen työnkuvaan sekä erilaisiin oppimisteorioihin ja opetussuunnitelmiin. Opiskelijat kartoittavat opettajan muuttuvaa työnkuvaa uuden teknologian näkökulmasta esimerkiksi dokumentoimalla ja reflektoimalla opettajahaastatteluja iPad-sovelluksilla. He suunnittelevat ja toteuttavat oppimistilanteita ja opetusmenetelmiä eri oppimiskäsitysten pohjalta hyödyntäen uuden teknologian mahdollisuuksia yhteisöllisten ja yksilöllisten, oppijalähtöisten menetelmien käytössä.

Olemme vakuuttuneita siitä, että sekä käytännön ymmärryksen että teoreettisen ajattelun konkretisoinnissa iPad-sovellukset monipuolistavat oppimista ja opetusta. Lisäksi ne elävöittävät opettamista ja opitun dokumentoimista. Musiikkialan opiskelijoiden kekseliäisyys ja opiskelumotivaatio on osoittautunut erittäin korkeaksi. Opiskelijat hyödyntävät opinnoissa omia kokemuksiaan, joita on kertynyt muun muassa opetusharjoittelussa ja työharjoittelussa sekä musiikkialan yrittäjänä toimimisessa. Opitulla on merkittävä siirtovaikutus opiskelijoiden työelämän käytäntöihin.