Mitä on 2000-luvun kirjoittamisen opetus?

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 11:00 - 11:30, Esityssali 13

Puheenjohtaja: ari.korhonen@aalto.fi

Esiintyjät:

  • Outi Kallionpää, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat: uuden median kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia, 21st century learning skills

Kohderyhmä: Tutkijat, kehittäjät, suunnittelijat
Kohderyhmä on laaja, ensisijaisesti tulevaisuuden opetussisällöistä päättävät mutta myös kaikki opetustyön parissa toimivat.

Esitykseen liittyvä linkki: http://atc21s.org/ ; http://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/95032-rajamaen-lukiosta-uuden-median-kirjoittamisen-pilottilukio, http://uudenmediankirjoittaminen.wordpress.com/ http://www.hs.fi/paivanlehti/mielipide/Lyijykynien+l%C3%A4ht%C3%B6laskenta/a1360383948999

Kirjoittaminen on muuttunut. Se ei ole enää vain tekstin tuottamista paperille tai edes näyttöruudulle, vaan paljon muutakin. Myös sen yhteiskunnallinen merkitys on muuttunut. Tulevaisuudessa kirjoittaminen ei myöskään ole vain pakollinen kommunikointiväline puheen ohella, vaan se on kaikkein keskeisin ydintaito modernissa digiyhteiskunnassa toimimiselle. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, miten kirjoittamista opetaan.

Uudenlaisen kirjoitustaidon hallinta liittyy keskeisesti ns. ATC21S-taitojen viitekehykseen. Kansainvälisessä Assessment & Teaching of 21st Century Skills -tutkimuksessa (ATC21S-tutkimus) kehitetään tietokoneella toteutettavia sovelluksia 2000-luvulla tarvittavien taitojen arviointiin.Hankkeessa on mukana kuusi maata: Australia, Alankomaat, Costa Rica, Singapore, Suomi ja USA. Hanke perustuu eri maiden ministeriöiden yhteistyöhön ja Suomesta mukana on Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimuksen kansallisesta toteutuksesta vastaa Suomessa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Hanke on käynnistynyt kolmen globaalin yrityksen - Microsoftin, Intelin ja Ciscon – aloitteesta ja sitä johtaa Melbournen yliopisto.

Mitä 21. vuosisadan kirjoittaminen sitten on?

  • multimodaalisuutta Kirjoittaminen on tekstiä, ääntä, kuvaa, videoita, visuaalisuutta ja kaikkia muita merkityksiä välittäviä elementtejä.
  • sosiaalista Kirjoittaminen ei ole enää yksilötaito, vaan se on sosiaalisen taito.Kirjoittaminen tapahtuu osana yhteisöjä.
  • hyperlinkkiytynyt prosessi Kirjoittaminen ei ole enää lineaarisesti etenevää, vaan se teksti yhdistyy linkkien avulla osaksi yhä laajempia kokonaisuuksia ja tarjoaa vaihtoehtoisia etenemisreittejä. Tekstin muoto ja prosessi on alati liikkeessä.
  • tekniikkaa Kirjoittamiseen liittyvät koko ajan kehittyvä tekniikka, muuttuvat sovellukset ja toimintaympäristöt sekä hybrinen asetelma kirjoittajan ja tekniikan välillä.
  • julkista Kirjoittaminen tapahtuu julkisesti, sen kohderyhmät ovat plastisia ja sen olemukseen liittyy jatkuva dialogisuus.
  • luovaa Luovuus on uuden kirjoittamisen toinen keskeinen ominaisuus. Se tulee ilmi alati muuttuvien tekstilajien luovana käyttönä ja yhdistelynä, sosiaalisesti luovina toimintatapoina, sisällöllisenä luovuutena sekä uutta etsivänä, leikkivä ja uteliaana asenteena

Miten uutta kirjoittamista on mahdollista opettaa?

Rajamäen lukiossa on käynnistynyt yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa uuden median kirjoittamisen pilottihanke, joka tutkii uuden kirjoittamisen pedagogiikkaa ja liittyy aiheesta tehtävään väitöshankkeeseen. Pilotin tiimoilta on järjestetty innovatiivisia verkkovälitteisiä kirjoituskursseja esim. Rap-lyriikkaa Facebookissa, Draaman käsikirjoitusta SIMS-pelimaailmassa.