iiik iPadit tulivat! – opettajat ja oppimisympäristön muutos

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 10:15 - 10:45, Esityssali 13

Puheenjohtaja: Jouni Kangasniemi

Esiintyjät:

  • Marja Silenti, Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
  • Teemu Masalin, Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Avainsanat: ipad, tukipalvelut, opetuksen kehittäminen

Kohderyhmä: Yliopiston- / korkeakoulun opettajat
Tutkimus on toteutettu korkeakoulussa, mutta esiin tulleet tulokset soveltuvat kaikkiin asteisiin. Esimerkkejä on niin pienryhmäopetuksesta kuin luennoistakin.

Ladattavat tiedostot:

Esitykseen liittyvä linkki: http://www.med.helsinki.fi/ipad-hanke/

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa käynnistettiin vuoden 2013 alussa merkittävä opetus- ja tutkimushanke. Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saadulla apurahalla hankittiin kaikille syksyllä 2013 opintonsa aloittaneille lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille (n. 170) ja ensimmäisen vuosikurssin opettajille (n. 40) tablet-tietokoneet. 

Nopealla aikataululla toteutettu laaja pilottihanke on tuonut opettajille uuden ja monelle opettajista tuntemattoman työvälineen osaksi arkipäivää. Opettajat ovat ottaneet laitteet motivoituneina käyttöön, mutta monelle opettajalle iPadit ovat tulleet yllättäen työkaluksi, jonka opetuskäyttöön on jopa paineita. 

Osalla opiskelijoista on ollut suuret odotukset "uuden sukupolven opetusmenetelmistä". Opiskelijoilla on ollut iPadit mukana lähiopetustilanteissa opintojen alkamisesta saakka ja opiskelijat ovat odottaneet ja toivoneet iPadien aktiivista käyttöä opetustilanteissa. Opettajille on kuitenkin painotettu sitä, ettei tarkoitus ole heti muuttaa opetusta, vaan iPadit ovat aluksi ensisijaisesti opiskelijoiden työkaluja, joista on hyötyä myös opettajien työskentelyssä. Opetuskäytössä laitteita hyödynnetään asteittain ja keräämällä kokemuksia opettajien kokeiluista.

Enemmistö opettajista on lähtenyt aktiivisesti tutkimaan omaan opetukseensa sopivia sovelluksia ja innostuneimmat ovat ottaneet iPadit monella tavoin osakseen omaa opetustaan. Pienellä osalla opettajista on kuitenkin ollut haasteita saada iPadit luontevaksi osaksi opetustaan ja niiden on pelätty pikemminkin häiritsevän opetusta. On epäilty, että opiskelijat turvautuvat ajattelun sijaan tiedonhakuun ja viettävät aikaa sosiaalisissa verkostoissa. Juuri näiden opettajien tukeminen on ratkaisevaa hankkeen onnistumisen kannalta.

Helmikuussa 2014, puoli vuotta hankkeen alkamisen jälkeen, valikoidulle opettajien joukolle järjestettiin ryhmähaastattelu jossa selvitettiin millaista tukea opettajat olivat tarvinneet, miten lähiopetustilanteet olivat muuttuneet ja millaista opiskelijapalaute oli ollut.

Haastattelun tulosten perusteella iPad-projektin tukipalveluita pystytään kohdentamaan paremmin. Teknisiä ongelmia esiintyi erittäin vähän ja tarjotut resurssit ovat riittäneet näiden ratkaisuun. Sen sijaan ongelmat ovat kohdentuneet opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Aiempien kokemuksien puute on työllistänyt opettajia ja opetuksen uudistaminen on vienyt runsaasti aikaa. Ajan kuluessa hyvät käytännöt alkavat levitä tiedekunnassa ja pedagogista tukea ja kokemuksia hyvistä toimintatavoista on entistä paremmin tarjolla.

Tulosten perusteella pelkkä tekninen tuki ei riitä vaan opettajat tarvitsevat ohjausta opetuksen suunnittelussa ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä.