Läppärit eivät yksinään riitä - tarvitaan myös tukea muutoksessa

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 12:30 - 13:00, Esityssali 13

Puheenjohtaja: Leena Vainio

Esiintyjät:

  • Jari Sjölund, Turun normaalikoulu
  • Katrina Vartiainen, Turun normaalikoulu
  • Mari Hanski, Turun normaalikoulu

Avainsanat: tvt:n käyttö opetuksessa, tukipalvelut, lukio, 1:1, lukiolaiset, opettajien tuki

Esitykseen liittyvä linkki: http://lugomo.wordpress.com, http://www.tnk.utu.fi

Läppärit yksinään eivät riitä - tarvitaan tukea matkalla lukion toimintakulttuurin muutokseen

Turun normaalikoulun lukiossa on yli kolmen vuoden ajan harjoiteltu opettamista ja oppimista opiskelijoiden henkilökohtaisten kannettavien avulla. Muutos ei ole ollut helppo, ei opettajille eikä opiskelijoille. Opettajien on pitänyt löytää paitsi oikeat sähköiset välineet myös suunnitella opetuksensa uudella tavalla. Opiskelijoiden on pitänyt opetella erilaisten ohjelmien käyttöä ja oppia hyödyntämään tietokonetta asianmukaisesti oppimisessaan. Sekä opettajille että opiskelijoille erilaisten ohjelmien käytön oppiminen ei ole sujunut aina ihan vaivatta. Kaikkki nuoret eivät ole diginatiiveja ja toisille kannettava on jopa alussa häirinnyt tuntityöskentelyä.

Oikeanlaisen ja toimivan tukijärjestelmän luominen on ollut yksi keskeinen haaste edettäessä kohti uutta toimintakulttuuria 1:1 -periaatetta hyödyntäen.

Esityksessämme kerromme ensinnäkin, millä keinoin opettajat ovat yhdessä toisiaan tukien ja opettaen oppineet jakamaan tietoa ja kokemuksia keskenään. Vertaistutorit, koulun sisäiset koulutukset, opettajankokoukset ja aineryhmäkohtaiset tapaamiset ovat olleet olennaisia keinoja kaikkien opettajien työskentelyn muuttamisessa. Opetuksen muutoksen myötä on myös arviointikeinot muuttuneet.

Toisaalta myös lukion opiskelijat ovat tarvinneet sekä teknistä että sisällöllistä tukea. Erilaisten verkkoalustojen käyttö on voinut hämmentää aluksi, yhteisöllinen oppiminen on ollut vierasta ja työskentely hwnkilökohtaisten laitteiden kanssa edellyttää sellaisia taitoja, joita ei ole perusopetuksen aikana vielä ehkä päässyt syntymään.

Lukiossamme on kehitetty sekä opiskelijoiden että opettajienkin tueksi vapaaehtoisista lukiolaisista koostuva digitutor-järjestelmä. Lukiolaiset saavat tutortoiminnastaan myös kurssimerkinnän.

Opettajat ja lukiolaiset kertovat esityksessämme yhdessä digitutor-järjestelmästämme, sen toteutuksesta ja kokemuksista.

Esiintyjille esitetyt kysymykset

Kyselyt osallistujille

Kirjoita kommentti ja lähetä se painamalla enter. Voit myös tweetata kommentin käyttämällä hashtagia #itkfoorumi277.

Vieras: vaihda nimimerkkiä

Näytä aiemmat viestit

Powered by ConEx Social