Opettajien tvt-taitojen kehittäminen koulun sisäisenä prosessina

Foorumiesitys

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Torstai klo 17:00 - 17:30, Esityssali 12

Puheenjohtaja: Liisa Lind

Esiintyjät:

  • Heikki Karjalainen, Aleksanterin koulu, Tampere

Avainsanat: tvt-koulutusmalli, tvt-taidot, resurssiopettaja, tvt:n hyödyntäminen

Opettajien tietotekniset taidot ovat hyvin heterogeeniset monessa koulussa. Tällöin oppilaat joutuvat hyvinkin eriarvoiseen asemaan siinä, kuinka paljon ja millä tavoin he voivat opetella hyödyllisiä tvt-taitoja. Tampereella on kokeiltu uutta mallia suuren alakoulun opettajien tvt-taitojen edistämiseksi.

Aluksi opettajia pyydettiin arvioimaan omat sekä oppilaidensa tvt-taidot taulukkoon, jonka pohjana oli koulun opetussuunnitelmassa mainitut tvt-aiheet ja  -taidot.  Hieman myöhemmin jokaisen tuli määritellä omat koulutustarpeensa rastittamalla sopivat vaihtoehdot pienessä kyselyssä.  Tämän perusteella laadittiin koulun sisäinen tvt-koulutussuunnitelma, jonka toteutus perustuu osittain sisäiseen koulutukseen että kunnan tarjoamiin tvt-koulutuksiin.

Ratkaisevaa tässä on kouluun rekrytoitu resurssiopettaja, joka toimii puolet työajastaan erityisluokissa ja loput yleisopetuksen luokkien kanssa. Resurssiopettaja voi käyttää neljä vuosiviikkotuntia kaikkien luokkien opastamiseen tvt:n monipuoliseen käyttöön yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.

Resurssiopettaja päivystää tvt-luokassa, jonne luokat tulevat vuorollaan harjoittelemaan. Esi- ja alkuopetuksen luokat ovat tehneet mm. matematiikan ja äidinkielen harjoituksia. Toiminnan sujuvuus on ollut suorastaan hämmentävää.  Isommat oppilaat ovat harjoitelleet aluksi prosessikirjoittamista sekä oppimisympäristön käyttöä töiden tallentamiseen, kuvien liittämiseen omiin töihinsä sekä valmiiden töiden lähettämistä opettajalle arvioitavaksi. Perustaitojen oppimisen jälkeen on syvennetty oppilaiden ja opettajien tvt-taitoja mm. kuvankäsittelyyn sekä taulukkolaskentaan.

Luokkien omat opettajat ovat olleet intensiivisesti mukana ja saaneet täten paljon hands on –koulutusta niin hyötyohjelmissa kuin siinä, miten eri tavoilla sähköistä oppimisympäristöä voidaan hyödyntää. Useimmat opettajat ovat perehdyttämisen myötä halunneet rakentaa oman luokkansa käyttöön räätälöidyn oppimispolun. Sen avulla opettaja ja vanhemmat voivat seurata jokaisen oppilaan etenemistä.  Oppimisesta on tullut aiempaa näkyvämpää myös oppilaille, kun suorituksista ja arvioinneista jää merkintä digitaaliseen oppimishistoriaan.

Tvt-luokan aiempi tiiviimpi käyttö, uudet kannettavat laitteet sekä opettajille räätälöidyt erilaiset opastukset tvt:n monipuoliseen käyttöön ovat lisänneet opettajien kiinnostusta ja innostusta tietotekniikan opetuskäyttöön. Tämä näkyy mm. opettajainhuoneessa lyhyinä spontaaneina kysymyksinä ja keskusteluina, joiden aihe usein liittyy tietotekniikkaan.

Ratkaisevaa on ollut käyttökynnyksen madaltaminen, arjen hyötyjen osoittaminen verkkopalveluissa sekä juuri opetettavaan asiaan liittyvien valmiiden sisältöjen sujuva löytyminen ja helppo käyttöönotto.

 

Esiintyjille esitetyt kysymykset

Kyselyt osallistujille

Kirjoita kommentti ja lähetä se painamalla enter. Voit myös tweetata kommentin käyttämällä hashtagia #itkfoorumi109.

Vieras: vaihda nimimerkkiä

Näytä aiemmat viestit

Powered by ConEx Social