Wikipediaan kirjoittaminen oppimistehtävänä – toimiiko?

‹ Takaisin

Lisää omaan ohjelmaan

Aika: Perjantai klo 10:15 - 10:45, Esityssali 21

Puheenjohtaja: Aarre Heino

Esiintyjät:

  • Eero Sormunen, Tampereen yliopisto
  • Heidi Eriksson, Tampereen lukiokoulutus

Avainsanat: yhteisöllinen oppiminen, plagiointi, Wikipedia, wiki, tiedonhallinnan opetus, lähdekritiikki

Ladattavat tiedostot:

Tampereen lukioiden Tieto haltuun –hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja opettajien tiedonhallinnan taitoja yhteistyössä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on parantaa nuorten jatko-opiskeluvalmiuksia sekä tulevaisuuden tietoyhteiskuntataitoja. Hanke tarjoaa muun muassa tiedonhankinnan koulutusta lukioiden opiskelijoille ja opettajille ja informaatikon palveluita lukioiden kirjastoissa. Hanke on opetushallituksen rahoittama.

Tampereen lyseon lukiossa on järjestetty Tieto haltuun -hankkeen tuella useita kokeilukursseja, joissa opiskelijat ovat harjoitelleet itsenäistä tiedonhankintaa ja lähteiden pohjalta kirjoittamista sosiaalisen median välineillä. Tampereen yliopisto keräsi keväällä 2011 laajan tutkimusaineiston yhdeltä äidinkielen ja yhdeltä historian kurssilta. Äidinkielen kurssin opiskelijat laativat ryhmätyönä artikkelin kotimaisesta klassisesta teoksesta suomenkieliseen Wikipediaan ja historian kurssin opiskelijat artikkelin Suomen historiaan liittyvistä aiheista koulun omaan wikiin.  Ryhmät kirjoittivat kaikkiaan 17 artikkelia.

Artikkelin kirjoittaminen oli osa kursseja, joiden ainekohtaisten oppimistavoitteiden lisäksi piti edistää itsenäisen tiedonhankinnan, kriittisen lähteiden arvioinnin ja argumentoivan kirjoittamisen valmiuksia. Opiskelijat vierailivat kaupunginkirjastolla, missä heille esiteltiin aiheita tukevia teoksia sekä opastettiin tehokkaaseen verkkotiedonhakuun. Informaatikko Tieto haltuun -hankkeesta vieraili kahdella äidinkielen oppitunnilla ja neuvoi opiskelijoita mm. tiedonhakuun ja tekijänoikeuksiin liittyvissä ongelmissa. Wikipedian kirjoitusohjeet ja -käytännöt olivat mallina molemmilla kursseilla, vaikka vain äidinkielen artikkelit julkaistiin Wikipediassa. Äidinkielen kurssin yhteen klassikkoteokseen keskittyvä artikkeli oli aihepiiriltään selvästi rajatumpi kuin historian katsaustyyppiset artikkeliaiheet.

Opiskelijoiden työskentelystä kerättiin monipuolinen aineisto, joka koostuu alku- ja loppukyselyistä, kaikilla kokoontumiskerroilla ja kurssin lopussa tehdyistä ryhmähaastatteluista sekä opettajien haastatteluista. Kurssin omat tuotokset kuten artikkelit, opiskelijoiden väliraportit ja itsearvioinnit sekä opettajan palautteet ovat myös osa aineistoa. Aineistoa täydennettiin hankkimalla artikkelien lähdeluetteloissa mainitut lähteet sekä plagarismitarkistuksella muutkin käytetyt lähteet.

Tässä esityksessä raportoidaan miten oppimistehtävän toteutukseen liittyvät erot (autenttinen vs. simuloitu Wikipedia-artikkeli; fokusoitu vs. laaja-alainen aihe) näkyvät opiskelijaryhmien yhteistyöskentelyssä ja artikkelien laadukkuudessa. Tilanne- ja loppuhaastattelujen analyysillä selvitetään missä määrin eri opiskelijaryhmät työskentelevät aidosti yhdessä tehtävän eri suoritusvaiheissa ja näkyykö aito yhteistyö artikkelien laadukkuudessa. Artikkelien laadukkuutta mitataan opettajien arviointien lisäksi artikkelien ja niissä käytettyjen lähteiden analyysillä. Artikkelien analyysi kertoo myös, missä määrin opiskelijoiden kirjoittaminen perustuu lähteiden uskottavaan käyttöön ja omasanaisen tekstin tuottamiseen.

Esiintyjille esitetyt kysymykset

Kyselyt osallistujille

Kirjoita kommentti ja lähetä se painamalla enter. Voit myös tweetata kommentin käyttämällä hashtagia #itkfoorumi42.

Vieras: vaihda nimimerkkiä

Näytä aiemmat viestit